Structural properties of water: Comparison of the SPC, SPCE, TIP4P and TIP5P models of water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structural properties of water: Comparison of the SPC, SPCE, TIP4P and TIP5P models of water

Abstrakt

Dla czterech najpopularniejszych modeli wody obliczono wartości entropii absolutnej ciekłej wody w temperaturze 298 K, średnią liczbę wiązań wodorowych tworzonych przez cząsteczkę wody, średni czas życia wiązania wodorowego, średni czas życia cząsteczki wody w stanie związanym (gdy tworzy ona co najmniej jedno wiązanie wodorowe) oraz średnią energię wiązania wodorowego. Otrzymane rezultaty porównano z eksperymentem. Uzyskane wyniki pozwalają na wgląd w wewnętrzną strukturę otoczki solwatacyjnej cząsteczki wody w fazie ciekłej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zielkiewicz J.: Structural properties of water: Comparison of the SPC, SPCE, TIP4P and TIP5P models of water// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi