Structural studies and melting of bismuth nanocrystals in reduced bismuthgermanate and bismuth silicate glasses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structural studies and melting of bismuth nanocrystals in reduced bismuthgermanate and bismuth silicate glasses.

Abstrakt

Otrzymano nanostruktury krystalicznego bizmutu w matrycy XO2 (X=Si,Ge) oraz warstwę nanostruktur krystalicznego bizmutu na powierzchni redukowanych w atmosferze wodoru szkieł Bi0.33Ge0.67O1.84 i Bi0.57Si0.43O1.72. Kompozyt Bi-szkło badano metodą DSC, XRD oraz AFM. Zaobserwowano zmniejszenie temperatury topnienia nanokrystalicznego bizmutu znajdującego się w matrycy szkła z 544 K do 387 K oraz do 502 K w przypadku powierzchniowej warstwy. Pokazano wpływ przemian fazowych bizmutu na własności elektryczne badanych szkieł.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 328, strony 137 - 145,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kusz B., Trzebiatowski K., Gazda M., Murawski L.: Structural studies and melting of bismuth nanocrystals in reduced bismuthgermanate and bismuth silicate glasses.// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 328., (2003), s.137-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi