Structure and superconductivity of VN-SiO2 films obtained by thermal nitridation of sol-gel derived coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structure and superconductivity of VN-SiO2 films obtained by thermal nitridation of sol-gel derived coatings

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki badań strukturalnych oraz właściwości nadprzewodzących cienkich warstw xVN-(100-x)SiO2, gdzie x = 90, 80, 70, 60 mol%. Warstwy zostały wykonane metodą termicznego azotowania z użyciem amoniaku cienkich warstw tlenkowych otrzymanych metodą zol-żel. Badania struktury przeprowadzono metodami XRD oraz XPS, natomiast właściwości nadprzewodzące badano metodą MMMA. Właściwości nadprzewodzące warstw zależą zarówno od stosynku molowego VN/SiO2 jak również od grubości warstw. Nadprzewodnictwa nie zaobserwowano dla składu x = 90, co może być związane ze zbyt małą zawartością SiO2.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 356, strony 1998 - 2000,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kościelska B., Winiarski A., Jurga W.: Structure and superconductivity of VN-SiO2 films obtained by thermal nitridation of sol-gel derived coatings// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 356, nr. Iss 27-40 (2010), s.1998-2000
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi