Structure and thermoelectric properties of bismuth telluride—Carbon composites - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structure and thermoelectric properties of bismuth telluride—Carbon composites

Abstrakt

Carbon nanotubes and amorphous carbon have been introduced into a bismuth telluride matrix (0.15 and 0.30 wt.% ratio) to investigate the influence of the carbon on the composite’s thermoelectric properties. Composites with well-dispersed additives have been obtained by sonication and ball-milling methodology. Carbon nanotubes and an amorphous carbon addition led to a decrease in electric conductivity from 1120 S/cm to 77 S/cm. The absolute value of the Seebeck coefficient was found to be reduced, changing from −113 μV/K +2 μV/K, this is attributed to electron trapping by an amorphous carbon. For all investigated composites the phonon contribution of the thermal conductivity increased in comparison with a specimen without carbon additives.

Cytowania

  • 4
    CrossRef
  • 3
    Web of Science
  • 4
    Scopus

Bartosz Jakub Trawiński, Beata Bochentyn, Natalia Gostkowska, Marcin Stanisław Łapiński, Tadeusz Miruszewski, Bogusław Kusz. (2018). Structure and thermoelectric properties of bismuth telluride—Carbon composites, 99, 10-17. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.10.043

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
MATERIALS RESEARCH BULLETIN nr 99, strony 10 - 17,
ISSN: 0025-5408
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Trawiński B., Bochentyn B., Gostkowska N., Łapiński M., Miruszewski T., Kusz B.: Structure and thermoelectric properties of bismuth telluride—Carbon composites// MATERIALS RESEARCH BULLETIN. -Vol. 99, (2018), s.10-17

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi