Structure modification of acridine antitumor agents results in changes of enzymatic activity and gene expression of CYP3A4 isoenzyme in HepG2 cells. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structure modification of acridine antitumor agents results in changes of enzymatic activity and gene expression of CYP3A4 isoenzyme in HepG2 cells.

Abstrakt

Ekspresja izoenzymu CYP3A4, który zaangażowany jest w metabolizm ok. 60% leków stosowanych klinicznie, może być modulowana przez takie czynniki jak: polimorfizm, czynniki transkrypcyjne oraz obecność ksenobiotyków. Przykładem induktorów genów kodujących izoenzym CYP3A4 jest fenobarbital i rifampicyna, których obecność w organizmie przyspiesza metabolizm innych leków stosowanych jednocześnie, które są substratami dla CYP3A4. Dlatego też, badania wpływu stosowanych leków na aktywność enzymatyczną oraz ekspresję genów kodujących białka metabolizujące ksenobiotyki jest niezwykle istotne w przewidywaniu skuteczności stosowanej terapii. Otrzymane dotychczas wyniki przemian metabolicznych badanych związków w komórkach HepG2 oraz poznanie ich wpływu na poziom białka CYP3A4 pozwoliły postawić hipotezę, iż różnych charakter przemian metabolicznych związany jest ze zróżnicowaną modulacją poziomu i aktywności białka enzymatycznego CYP3A4. W świetle otrzymanych wyników, przeprowadzono badanie wpływu obu pochodnych akrydyny na aktywność enzymatyczną i ekspresję izoenzymu CYP3A4 w komórkach HepG2. Wykazano, że oba związki obniżają aktywność enzymatyczną CYP3A4, jak również jego ekspresję. Jednakże pochodna metabolizująca do większej liczby aktywnych metabolitów, C-857, okazała się silniejszym inhibitorem od pochodnej C-1748. Podsumowując, przedstawione wyniki badań wskazują na istotny wpływ pochodnych C-857 i C-1748 na aktywność enzymatyczną i ekspresję izoenzymu CYP3A4 w komórkach HepG2, przy czym wpływ ten jest wyraźniejszy w przypadku zastosowania pochodnej bardziej reaktywnej, C-857.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Niemira M., Brillowska-Dąbrowska A., Mazerska Z.: Structure modification of acridine antitumor agents results in changes of enzymatic activity and gene expression of CYP3A4 isoenzyme in HepG2 cells.// Acta Biochimica Polonica.. -Vol. 57., nr. suppl. 4 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi