Struktura kapitału finansującego potrzeby gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura kapitału finansującego potrzeby gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek

Abstrakt

Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej szczególną ich grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a więc członkowie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek. Dochody osiągane przez te popodmioty przeznaczane są zarówno na pokrycie potrzeb konsumpcyjnych członków gospodarstwa domowego, jak również inwestycje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić, jaka ich część przeznaczana jest na wzrost kapitału własnego przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu podjęto się próby analizy kapitału finansującego potrzeby tych podmiotów. Określono poszczególne źródła ich finansowania, w szczególności zaś środki własne oraz wykorzystane kredyty.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiebiorstwie strony 285 - 294
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Struktura kapitału finansującego potrzeby gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek// Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiebiorstwie/ ed. red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2009, s.285-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi