Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego - wybrane problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego - wybrane problemy

Abstrakt

Autor rozważa, co wynika dla struktur miejskich z zasad rozwoju zrównoważonego. Analizuje też dwa problemy: (1) zwartość miasta i koncentracja zabudowy a jego struktura przyrodnicza i dostęp mieszkańców do terenów zielonych; (2) system ośrodków usługowych jako narzędzie oszczędności czasu i energii a tendencje rozwoju struktur sieciowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr T. II, strony 13 - 20,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego - wybrane problemy// Czasopismo Techniczne. -Vol. T. II., nr. Nr 14 6-A/2/2010 (2010), s.13-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi