Struktura sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich

Abstrakt

W sektorze bankowym zjawisko konkurencji pojawiło się później niż w tradycyjnych sektorach przemysłowych, lecz w warunkach współczesnych rozwija się bardzo dynamicznie i przybiera często agresywne formy. Sektory bankowe równią się pod względem struktur konkurencyjnych, jak i poziomów koncentracji. Celem artykułu jest zaprezentowanie struktury rynków bankowych w wybranych krajach Europy Bałkańskiej, przechodzących transformację systemową. Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, czy kraje wywodzące się z jednego państwa, rozwijają rynek bankowy, pod względem jego struktury, w analogiczny sposób. Badanie przeprowadzono za okres badawczy to lata 2004 – 2014, dla trzech sektorów tj. w Chorwacji, Serbii oraz Macedonii, w podziale na trzy grupy banków: małe, średnie oraz duże, uwzględniając zarówno liczbę działających banków, wartość aktywów, jak i poziom koncentracji rynków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bezpieczny Bank strony 85 - 100,
ISSN: 1429-2939
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: Struktura sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich// Bezpieczny Bank. -., nr. 3(64) (2016), s.85-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi