Struktura zabezpieczeń oraz wydajność protokołów warstwy sieciowej systemu RSMAD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura zabezpieczeń oraz wydajność protokołów warstwy sieciowej systemu RSMAD

Abstrakt

W pracy omówiono w ujęciu systemowym architekturę zabezpieczeń warstwy sieciowej Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie RSMAD). Bezpieczeństwo tej warstwy systemu jest zapewniane głównie w oparciu o wirtualne sieci prywatne VPN. Do ich implementacji wykorzystano protokoły: IPsec ESP (w trybie tunelowym) oraz L2TP. Zastosowane mechanizmy kryptograficznej ochrony danych, w tym rodzaj oraz parametry sieci wirtu-alnych VPN zostały dobrane na podstawie przeprowadzo-nych badań testowo-pomiarowych, których wyniki przed-stawiono i omówiono w niniejszej pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 503 - 506,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sokół M., Gajewska M., Gajewski S.: Struktura zabezpieczeń oraz wydajność protokołów warstwy sieciowej systemu RSMAD// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2011), s.503-506
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi