Struktury nanokrystaliczne w układzie V O: wytwarzanie i właściwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktury nanokrystaliczne w układzie V O: wytwarzanie i właściwości

Abstrakt

Tlenki wanadu charakteryzują się ogromną różnorodnością właściwości fizycznych i chemicznych, dzięki czemu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat były intensywnie badane. Właściwości te wynikają bezpośrednio z możliwych struktur jakie mogą przyjmować tlenki wanadu. W układzie V–O można otrzymać wiele różnych związków, przy czym do głównych tlenków wanadu zalicza się V2O5, VO2, V2O3 oraz VO, w których wanad znajduje się odpowiednio na V5+, V4+, V3+ oraz V2+ stopniu utlenienia. Pozostałą grupę tworzą tlenki o składzie pośrednim do których zalicza się fazy Magnéli i Wadsleya. Na właściwości tlenków wanadu oprócz struktury wpływ ma także rozmiar krystalitów. Nanostruktury tlenków wanadu wykazują często bardziej interesujące i przydatne właściwości niż ich odpowiedniki w formie objętościowej, przez co są one rozpatrywane pod względem zastosowań w wysoce funkcjonalnych urządzeniach. Dlatego też, obecnie dąży się do otrzymywania właśnie nanokrystalicznych struktur tlenków wanadu. Do najbardziej popularnych metod wytwarzania tlenków wanadu należą: metoda hydrotermalna, metoda zol żel, elektrospining oraz napylanie magnetronowe. Jednakże większość dotychczas opracowanych procedury pozwala na otrzymywanie jedynie jednego konkretnego tlenku wanadu. W niniejszej pracy podjęto próbę opracowania metody otrzymywania różnych tlenków wanadu metodą zol żel poprzez zmianę wybranych parametrów syntezy. Metodę tę wybrano ponieważ wydaje się ona być najbardziej optymalna do otrzymywania stechiometrycznych tlenków wanadu o jednorodnej strukturze. Badania wykazały, że możliwe jest otrzymanie różnych struktur nanokrystalicznych w układzie V–O z jednego materiału wyjściowego, poprzez zmianę parametrów syntezy takich, jak: temperatura i atmosfera wygrzewania. W formie objętościowej otrzymano trzy spośród czterech głównych tlenków wanadu (V2O5, VO2, V2O3). W formie cienkowarstwowej otrzymano natomiast V2O5, VO2 oraz V6O13. Ze względu na szerokie spektrum zastosowań pentatlenku diwanadu w przemyśle, w pracy skupiono się przede wszystkim na właściwościach otrzymanych nanostruktur V2O5. Wytworzone nanostruktury V2O5 cechowały się podobnymi właściwościami elektrycznymi oraz mechanicznymi jak monokryształ V2O5. Ponadto badania wykazały, że mogą one znaleźć potencjalne zastosowanie w bateriach Li ion. Ogniwa z tymi nanostrukturami jako materiałem aktywnym cechują się lepszą stabilnością cykliczną niż większość podobnych struktur prezentowanych w literaturze.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 3 razy

Licencja

Copyright (Author(s))

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Biblografia: test
 1. B.M. Weckhuysen, D.E. Keller, Chemistry, spectroscopy and the role of supported vanadium oxides in heterogeneous catalysis, Catal. Today. 78 (2003) 25-46. doi:10.1016/S0920-5861(02)00323-1. otwiera się w nowej karcie
 2. M.J. Armstrong, C. O'Dwyer, W.J. Macklin, J.D. Holmes, Evaluating the performance of nanostructured materials as lithium-ion battery electrodes, Nano Res. 7 (2014) 1-62. doi:10.1007/s12274-013-0375-x. otwiera się w nowej karcie
 3. M.-H. Yang, B.-M. Lin, S.-F. Yeh, J.-S. Tsai, Design of High Power Lithium Ion Battery for HEV Application, World Electr. Veh. J. 1 (2007) 161-164. http://www.evs24.org/wevajournal/php/download.php?f=vol1/WEVA-029.pdf. otwiera się w nowej karcie
 4. X. Zhang, M. Wu, S. Gao, Y. Xu, X. Cheng, H. Zhao, i in., Facile synthesis of uniform flower-like V2O5 hierarchical architecture for high-performance Li-ion battery, Mater. Res. Bull. 60 (2014) 659-664. doi:10.1016/j.materresbull.2014.09.046. otwiera się w nowej karcie
 5. N. Xu, X. Ma, M. Wang, T. Qian, J. Liang, W. Yang, i in., Stationary Full Li-Ion Batteries with Interlayer-Expanded V6O13 Cathodes and Lithiated Graphite Anodes, Electrochim. Acta. 203 (2016) 171-177. doi:10.1016/j.electacta.2016.04.044. otwiera się w nowej karcie
 6. H.A. Wriedt, The O-V (Oxygen-Vanadium) System, Bull. Alloy Phase Diagrams. 10 (1989) 271-277. doi:10.1007/BF02877512. otwiera się w nowej karcie
 7. Y.-B. Kang, Critical evaluation and thermodynamic optimization of the VO-VO2.5 system, J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 3187-3198. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2012.04.045. otwiera się w nowej karcie
 8. N. Bahlawane, D. Lenoble, Vanadium oxide compounds: Structure, properties, and growth from the gas phase, Chem. Vap. Depos. 20 (2014) 299-311. doi:10.1002/cvde.201400057. otwiera się w nowej karcie
 9. U. Schwingenschlögl, V. Eyert, The vanadium Magnéli phases VnO2n−1, Ann. Phys. 13 (2004) 475-510. doi:10.1002/andp.200410099. otwiera się w nowej karcie
 10. S. Surnev, M.G. Ramsey, F.P. Netzer, Vanadium oxide surface studies, Prog. Surf. Sci. 73 (2003) 117-165. doi:10.1016/j.progsurf.2003.09.001. otwiera się w nowej karcie
 11. I. Kawada, M. Nakano, S. Masanobu, I. Motohiko, K. Noboru, M. Nakahira, Phase transition of V6O13, J. Less-Common Met. 32 (1973) 171-172. otwiera się w nowej karcie
 12. O. Madelung, U. Rössler, M. Schulz, red., V(n)O(2n+1) (n>=3): crystal structure of V4O9, w: Non-Tetrahedrally Bond. Bin. Compd. II, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2000: ss. 1-2. doi:10.1007/10681735_309. otwiera się w nowej karcie
 13. W.R. Robinson, High-temperature crystal chemistry of V2O3 and 1% chromium-doped V2O3, Acta Crystallogr. Sect. B. 31 (1975) 1153-1160. doi:10.1107/S0567740875004700. otwiera się w nowej karcie
 14. S. Westman, Note on a phase transition in VO 2 , Acta Chem. Scand. 15 (1961) 217. doi:10.3891/acta.chem.scand.15-0217. otwiera się w nowej karcie
 15. R.W.G. Wyckoff, Crystal Structures, Cryst. Struct. 1 (1963) 85-237.
 16. N.A. Chernova, M. Roppolo, A.C. Dillon, M.S. Whittingham, Layered vanadium and molybdenum oxides: batteries and electrochromics, J. Mater. Chem. 19 (2009) 2526- 2552. doi:10.1039/b819629j. otwiera się w nowej karcie
 17. M. Prześniak-Welenc, J. Karczewski, J. Smalc-Koziorowska, M. Łapiński, W. Sadowski, B. Kościelska, The influence of nanostructure size on V2O5 electrochemical properties as cathode materials for lithium ion batteries, RSC Adv. 6 (2016) 55689- 55697. doi:10.1039/C6RA05695D. otwiera się w nowej karcie
 18. B. Fisher, J. Genossar, G.M. Reisner, Systematics in the metal-insulator transition temperatures in vanadium oxides, Solid State Commun. 226 (2016) 29-32. doi:10.1016/j.ssc.2015.10.015. otwiera się w nowej karcie
 19. A.L. Pergament, G.B. Stefanovich, A.A. Velichko, Oxide Electronics and Vanadium Dioxide Perspective : A Review, J. Sel. Top. Nano Electron. Comput. 1 (2013) 24-43. doi:10.15393/j8.art.2013.3002. otwiera się w nowej karcie
 20. F.J. Morin, Oxides which show a metal-to-insulator transition at the neel temperature, Phys. Rev. Lett. 3 (1959) 34-36. doi:10.1103/PhysRevLett.3.34. otwiera się w nowej karcie
 21. P. Balog, D. Orosel, Z. Cancarevic, C. Schön, M. Jansen, V2O5 phase diagram revisited at high pressures and high temperatures, J. Alloys Compd. 429 (2007) 87-98. doi:10.1016/j.jallcom.2006.04.042. otwiera się w nowej karcie
 22. V. Shklover, T. Haibach, F. Ried, R. Nesper, P. Novák, Crystal Structure of the Product of Mg2+ Insertion into V2O5 Single Crystals, J. Solid State Chem. 323 (1996) 317-323. otwiera się w nowej karcie
 23. K. Momma, F. Izumi, VESTA3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data, J. Appl. Crystallogr. 44 (2011) 1272-1276. doi:10.1107/S0021889811038970. otwiera się w nowej karcie
 24. J. Haber, M. Witko, R. Tokarz, Vanadium pentoxide I. Structures and properties, Appl. Catal. A Gen. 157 (1997) 3-22. doi:10.1016/S0926-860X(97)00017-3. otwiera się w nowej karcie
 25. R. Enjalbert, J. Galy, A refinement of the structure of V2O5, Acta Crystallogr. C42 (1986) 1467-1469. otwiera się w nowej karcie
 26. K. Takahashi, Y. Wang, G. Cao, Growth and electrochromic properties of single- crystal V2O5 nanorod arrays, Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 1-3. doi:10.1063/1.1857087. otwiera się w nowej karcie
 27. S.F. Cogan, N.M. Nguyen, S.J. Perrotti, R.D. Rauh, Optical properties of electrochromic vanadium pentoxide, J. Appl. Phys. 66 (1989) 1333-1337. doi:10.1063/1.344432. otwiera się w nowej karcie
 28. N.F. Mott, Conduction in glasses containing transition metal ions, J. Non. Cryst. Solids. 1 (1968) 1-17. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(68)90002-1. otwiera się w nowej karcie
 29. J. Livage, Vanadium Pentoxide Gels, Chem. Mater. 3 (1991) 578-593. otwiera się w nowej karcie
 30. N. Fateh, G. Fontalvo, C. Mitterer, Structural and mechanical properties of dc and pulsed dc reactive magnetron sputtered V2O5 film, J. Phys. D. Appl. Phys. 40 (2007) 7716-7719. doi:10.1088/0022-3727/40/24/019. otwiera się w nowej karcie
 31. Y. Zhu, Y. Zhang, L. Dai, F.C. Cheong, V. Tan, C.H. Sow, i in., Mechanical characterization of hotplate synthesized vanadium oxide nanobelts, Acta Mater. 58 (2010) 415-420. doi:10.1016/j.actamat.2009.09.018. otwiera się w nowej karcie
 32. F. Jachmann, C. Hucho, High elastic modulus in b-axis-oriented single crystal V2O5, Solid State Commun. 135 (2005) 440-443. doi:10.1016/j.ssc.2005.05.027. otwiera się w nowej karcie
 33. J. Muster, G.T. Kim, V. Krstic, J.G. Park, Y.W. Park, S. Roth, i in., Electrical Transport Through individual Vanadium Pentoxide Nanowires, Adv. Mater. 12 (2000) 420-424. otwiera się w nowej karcie
 34. T. Watanabe, Y. Ikeda, T. Ono, M. Hibino, M. Hosoda, K. Sakai, i in., Characterization of vanadium oxide sol as a starting material for high rate intercalation cathodes, Solid State Ionics. 151 (2002) 313-320. doi:10.1016/S0167-2738(02)00729-4. otwiera się w nowej karcie
 35. C. Ban, N.A. Chernova, M.S. Whittingham, Electrospun nano-vanadium pentoxide cathode, Electrochem. commun. 11 (2009) 522-525. doi:10.1016/j.elecom.2008.11.051. otwiera się w nowej karcie
 36. J. Pan, M. Li, Y. Luo, H. Wu, L. Zhong, Q. Wang, i in., Microwave-assisted hydrothermal synthesis of V2O5 nanorods assemblies with an improved Li-ion batteries performance, Mater. Res. Bull. 74 (2016) 90-95. doi:10.1016/j.materresbull.2015.10.020. otwiera się w nowej karcie
 37. J.P. Dunn, P.R. Koppula, H.G. Stenger, I.E. Wachs, Oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide over supported vanadia catalysts, Appl. Catal. B Environ. 19 (1998) 103-117. doi:10.1016/S0926-3373(98)00060-5. otwiera się w nowej karcie
 38. N.A. Szreder, P. Kupracz, M. Prześniak-Welenc, J. Karczewski, M. Gazda, K. Siuzdak, i in., Electronic and ionic relaxations in strontium -borate glass and glass- ceramics containing bismuth and vanadium oxides, Solid State Ionics. 282 (2015) 37- 48. doi:10.1016/j.ssi.2015.09.021. otwiera się w nowej karcie
 39. N.A. Szreder, P. Kupracz, M. Prześniak-Welenc, J. Karczewski, M. Gazda, R.J. Barczyński, Nonlinear and linear impedance of bismuth vanadate ceramics and its relation to structural properties, Solid State Ionics. 271 (2015) 86-90. doi:10.1016/j.ssi.2014.10.028. otwiera się w nowej karcie
 40. J.S. Braithwaite, C.R.A. Catlow, J.H. Harding, J.D. Gale, A theoretical study of lithium intercalation into V6O13 -a combined classical and quantum mechanical approach, Phys. Chem. Chem. Phys. 3 (2001) 4052-4059. doi:10.1039/b103928h. otwiera się w nowej karcie
 41. P.D. Dernier, Structural investigation of the metal-insulator transition in V6O13, Mater. Res. Bull. 9 (1974) 955-963. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0025- 5408(74)90176-7. otwiera się w nowej karcie
 42. T. Toriyama, T. Nakayama, T. Konishi, Y. Ohta, Charge and orbital orderings associated with metal-insulator transition in V6O13, Phys. Rev. B. 90 (2014) 085131(1-9). doi:10.1103/PhysRevB.90.085131. otwiera się w nowej karcie
 43. R.J. Swope, J.R. Smyth, A.C. Larson, H in rutile-type compounds: I. Single-crystal neutron and X-ray diffraction study of H in rutile, Am. Mineral. 80 (1995) 448-453. doi:10.2138/am-1995-5-604. otwiera się w nowej karcie
 44. C. Leroux, G. Nihoul, G. Van Tendeloo, From VO2(B) to VO2(R): Theoretical structures of VO2 polymorphs and in situ electron microscopy, Phys. Rev. B. 57 (1998) 5111-5121. doi:10.1103/PhysRevB.57.5111. otwiera się w nowej karcie
 45. C. Piccirillo, R. Binions, I.P. Parkin, Nb-doped VO2 thin films prepared by aerosol- assisted chemical vapour deposition, Eur. J. Inorg. Chem. (2007) 4050-4055. doi:10.1002/ejic.200700284. otwiera się w nowej karcie
 46. D. Liu, H. Cheng, X. Xing, C. Zhang, W. Zheng, Thermochromic properties of W- doped VO2 thin films deposited by aqueous sol-gel method for adaptive infrared stealth application, Infrared Phys. Technol. 77 (2016) 339-343. doi:10.1016/j.infrared.2016.06.019. otwiera się w nowej karcie
 47. T.J. Hanlon, J.A. Coath, M.A. Richardson, Molybdenum-doped vanadium dioxide coatings on glass produced by the aqueous sol-gel method, Thin Solid Films. 436 (2003) 269-272. doi:10.1016/S0040-6090(03)00602-3. otwiera się w nowej karcie
 48. L. Whittaker, C. Jaye, Z. Fu, D.A. Fischer, S. Banerjee, Depressed phase transition in solution-grown VO2 nanostructures, J. Am. Chem. Soc. 131 (2009) 8884-8894. doi:10.1021/ja902054w. otwiera się w nowej karcie
 49. M.B. Sahana, M.S. Dharmaprakash, S. a. Shivashankar, Microstructure and properties of VO2 thin films deposited by MOCVD from vanadyl acetylacetonate, J. Mater. Chem. 12 (2001) 333-338. doi:10.1039/b106563g. otwiera się w nowej karcie
 50. Y.Y. Luo, L.Q. Zhu, Y.X. Zhang, S.S. Pan, S.C. Xu, M. Liu, i in., Optimization of microstructure and optical properties of VO2 thin film prepared by reactive sputtering, J. Appl. Phys. 113 (2013) 183520(1-7). doi:10.1063/1.4803840. otwiera się w nowej karcie
 51. Ü.Ö.A. Arier, B.Ö. Uysal, The electrochromic performances of single phase VO2 nanoparticled films, Surf. Coatings Technol. 302 (2016) 482-486. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.06.059. otwiera się w nowej karcie
 52. M. Meenakshi, V. Gowthami, P. Perumal, R. Sivakumar, C. Sanjeeviraja, Influence of Dopant Concentration on the Electrochromic Properties of Tungsten Oxide Thin Films, Electrochim. Acta. 174 (2015) 302-314. doi:10.1016/j.electacta.2015.05.187. otwiera się w nowej karcie
 53. S. Autier-Laurent, B. Mercey, D. Chippaux, P. Limelette, C. Simon, Strain-induced pressure effect in pulsed laser deposited thin films of the strongly correlated oxide V2O3, Phys. Rev. B. 74 (2006) 195109(1-5). doi:10.1103/PhysRevB.74.195109. otwiera się w nowej karcie
 54. D. Grieger, M. Fabrizio, Low-temperature magnetic ordering and structural distortions in vanadium sesquioxide (V2O3), Phys. Rev. B. 92 (2015) 1-11. doi:10.1103/PhysRevB.92.075121. otwiera się w nowej karcie
 55. Y. Guo, J. Robertson, Analysis of metal insulator transitions in VO2 and V2O3 for RRAMs, Microelectron. Eng. 109 (2013) 278-281. doi:10.1016/j.mee.2013.03.015. otwiera się w nowej karcie
 56. D. Ruzmetov, G. Gopalakrishnan, C. Ko, V. Narayanamurti, S. Ramanathan, Three- terminal field effect devices utilizing thin film vanadium oxide as the channel layer, J. Appl. Phys. 107 (2010) 114516(1-8). doi:10.1063/1.3408899. otwiera się w nowej karcie
 57. G. Guzman, F. Beteille, R. Morineau, J. Livage, Electrical switching in VO2 sol-gel films, J. Mater. Chem. 6 (1996) 505-506. otwiera się w nowej karcie
 58. Y. Ningyi, L. Jinhua, L. Chenglu, Valence reduction process from sol-gel V2O5 to VO2 thin films, Appl. Surf. Sci. 191 (2002) 176-180. doi:10.1016/S0169- 4332(02)00180-0. otwiera się w nowej karcie
 59. I.E. Wachs, M.B. Weckhuysen, Structure and reactivity of surface vanadium oxide species on oxide supports, Appl. Catal. A Gen. 157 (1997) 67-90. otwiera się w nowej karcie
 60. S. Pavasupree, Y. Suzuki, A. Kitiyanan, S. Pivsa-Art, S. Yoshikawa, Synthesis and characterization of vanadium oxides nanorods, J. Solid State Chem. 178 (2005) 2152- 2158. doi:10.1016/j.jssc.2005.03.034. otwiera się w nowej karcie
 61. A. Dhayal Raj, T. Pazhanivel, P. Suresh Kumar, D. Mangalaraj, D. Nataraj, N. Ponpandian, Self assembled V2O5 nanorods for gas sensors, Curr. Appl. Phys. 10 (2010) 531-537. doi:10.1016/j.cap.2009.07.015. otwiera się w nowej karcie
 62. N. Asim, S. Radiman, M.A. Yarmo, M.S. Banaye Golriz, Vanadium pentoxide: Synthesis and characterization of nanorod and nanoparticle V2O5 using CTAB micelle solution, Microporous Mesoporous Mater. 120 (2009) 397-401. doi:10.1016/j.micromeso.2008.12.013. otwiera się w nowej karcie
 63. C.V.S. Reddy, J. Wei, Z. Quan-Yao, D. Zhi-Rong, C. Wen, S. Mho, i in., Cathodic performance of (V2O5+PEG) nanobelts for Li ion rechargeable battery, J. Power Sources. 166 (2007) 244-249. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.01.010. otwiera się w nowej karcie
 64. M. Qin, Q. Liang, A. Pan, S. Liang, Q. Zhang, Y. Tang, i in., Template-free synthesis of vanadium oxides nanobelt arrays as high-rate cathode materials for lithium ion batteries, J. Power Sources. 268 (2014) 700-705. doi:10.1016/j.jpowsour.2014.06.103. otwiera się w nowej karcie
 65. M.E. Spahr, P. Stoschitzki-Bitterli, R. Nesper, O. Haas, P. Novák, Vanadium Oxide Nanotubes. A New Nanostructured Redox-Active Material for the Electrochemical Insertion of Lithium, J. Electrochem. Soc. 146 (1999) 2780-2783. doi:10.1149/1.1392008. otwiera się w nowej karcie
 66. B. Sipos, M. Duchamp, A. Magrez, L. Forro, N. Barisic, A. Kis, i in., Mechanical and electronic properties of vanadium oxide nanotubes, J. Appl. Phys. 105 (2009) 74317(1- 5). doi:10.1063/1.3103280. otwiera się w nowej karcie
 67. N. Fateh, G. Fontalvo, C. Mitterer, Structural and mechanical properties of dc and pulsed dc reactive magnetron sputtered V2O5 films, J. Phys. D. Appl. Phys. 40 (2007) 7716-7719. doi:10.1088/0022-3727/40/24/019. otwiera się w nowej karcie
 68. J. Cui, D. Da, W. Jiang, Structure characterization of vanadium oxide thin films prepared by magnetron sputtering methods, Appl. Surf. Sci. 133 (1998) 225-229. doi:10.1016/S0169-4332(98)00201-3. otwiera się w nowej karcie
 69. X.J. Wang, H.D. Li, Y.J. Fei, X. Wang, Y.Y. Xiong, Y. Nie, i in., XRD and Raman study of vanadium oxide thin films deposited on fused silica substrates by RF magnetron sputtering, Appl. Surf. Sci. 177 (2001) 8-14. doi:10.1016/S0169- 4332(00)00918-1. otwiera się w nowej karcie
 70. Q. Su, W. Lan, Y.Y. Wang, X.Q. Liu, Structural characterization of β-V2O5 films prepared by DC reactive magnetron sputtering, Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 4177-4179. doi:10.1016/j.apsusc.2008.11.002. otwiera się w nowej karcie
 71. D. Vernardou, M. Apostolopoulou, D. Louloudakis, N. Katsarakis, E. Koudoumas, Hydrothermally grown β-V2O5 electrode at 95C, J. Colloid Interface Sci. 424 (2014) 1-6. doi:10.1016/j.jcis.2014.03.004. otwiera się w nowej karcie
 72. K. Jeyalakshmi, S. Vijayakumar, S. Nagamuthu, G. Muralidharan, Effect of annealing temperature on the supercapacitor behaviour of β-V2O5 thin films, Mater. Res. Bull. 48 (2013) 760-766. doi:10.1016/j.materresbull.2012.11.054. otwiera się w nowej karcie
 73. V.P. Filonenko, M. Sundberg, P.-E. Werner, I.P. Zibrov, Structure of a high-pressure phase of vanadium pentoxide, β-V2O5., Acta Crystallogr. B. 60 (2004) 375-381. doi:10.1107/S0108768104012881. otwiera się w nowej karcie
 74. D. Vasanth Raj, N. Ponpandian, D. Mangalaraj, C. Viswanathan, Effect of annealing and electrochemical properties of sol-gel dip coated nanocrystalline V2O5 thin films, Mater. Sci. Semicond. Process. 16 (2013) 256-262. doi:10.1016/j.mssp.2012.11.001. otwiera się w nowej karcie
 75. M. Niederberger, M.H. Bartl, G.D. Stucky, Benzyl alcohol and transition metal chlorides as a versatile reaction system for the nonaqueous and low-temperature synthesis of crystalline nano-objects with controlled dimensionality, J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 13642-13643. doi:10.1021/ja027115i. otwiera się w nowej karcie
 76. Z. Huang, H. Zeng, L. Xue, X. Zhou, Y. Zhao, Q. Lai, Synthesis of vanadium oxide, V6O13 hollow-flowers materials and their application in electrochemical supercapacitors, J. Alloys Compd. 509 (2011) 10080-10085. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.08.042. otwiera się w nowej karcie
 77. C. Lampe-Önnerud, P. Nordblad, J.O. Thomas, Chemical intercalation of lithium into a V6O13 host, Solid State Ionics. 81 (1995) 189-199. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(95)00181-5. otwiera się w nowej karcie
 78. K. West, B. Zachau-Christiansen, T. Jacobsen, Electrochemical properties of non- stoichiometric V6O13, Electrochim. Acta. 28 (1983) 1829-1833. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(83)87022-4. otwiera się w nowej karcie
 79. H.M. Zeng, Y. Zhao, Y.J. Hao, Q.Y. Lai, J.H. Huang, X.Y. Ji, Preparation and capacitive properties of sheet V6O13 for electrochemical supercapacitor, J. Alloys Compd. 477 (2009) 800-804. doi:10.1016/j.jallcom.2008.10.100. otwiera się w nowej karcie
 80. A. Gorenstein, A. Khelfa, J.P. Guesdon, G.A. Nazri, O.M. Hussain, I. Ivanov, i in., The growth and electrochemical properties of V6013 flash-evaporated films, Solid State Ionics. 76 (1995) 133-141. doi:10.1016/0167-2738(94)00237-M. otwiera się w nowej karcie
 81. M. Pan, H. Zhong, S. Wang, J. Liu, Z. Li, X. Chen, i in., Properties of VO2 thin film prepared with precursor VO(acac)2, J. Cryst. Growth. 265 (2004) 121-126. doi:10.1016/j.jcrysgro.2003.12.065. otwiera się w nowej karcie
 82. D.A. Vinichenko, V.P. Zlomanov, V.A. Vasil'ev, D.S. Seregin, O.Y. Berezina, Synthesis of vanadium dioxide films by a modified sol-gel process, Inorg. Mater. 47 (2011) 279-284. doi:10.1134/S0020168511030216. otwiera się w nowej karcie
 83. J. Wu, W. Huang, Q. Shi, J. Cai, D. Zhao, Y. Zhang, i in., Effect of annealing temperature on thermochromic properties of vanadium dioxide thin films deposited by organic sol-gel method, Appl. Surf. Sci. 268 (2013) 556-560. doi:10.1016/j.apsusc.2013.01.007. otwiera się w nowej karcie
 84. O. Berezina, D. Kirienko, A. Pergament, G. Stefanovich, A. Velichko, V. Zlomanov, Vanadium oxide thin films and fibers obtained by acetylacetonate sol-gel method, Thin Solid Films. 574 (2015) 15-19. doi:10.1016/j.tsf.2014.11.058. otwiera się w nowej karcie
 85. J. Piao, S. Takahashi, S. Kohiki, Preparation and Characterization of V2O3 Powder and Film, Japanese J. Appl. Physics,. 37 (1998) 6519-6523. otwiera się w nowej karcie
 86. J. Qi, G. Ning, Y. Zhao, Synthesis and characterization of V2O3 microcrystal particles controlled by thermodynamic parameters, Mater. Sci. 28 (2010) 535-543. otwiera się w nowej karcie
 87. N. Pinna, M. Antonietti, M. Niederberger, A novel nonaqueous route to V2O3 and Nb2O5 nanocrystals, Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 250 (2004) 211- 213. doi:10.1016/j.colsurfa.2004.04.078. otwiera się w nowej karcie
 88. Y.X. Guo, C.W. Zou, Y.F. Liu, Y.Q. Xu, X.L. Wang, J.Y. Yu, i in., Facile preparation of vanadium oxide thin films on sapphire(0001) by sol-gel method, J. Sol-Gel Sci. Technol. 70 (2014) 40-46. doi:10.1007/s10971-014-3271-2. otwiera się w nowej karcie
 89. M. Prześniak, Praca magisterksa: Wytwarzanie metodą zol -żel i struktura cienkich warstw VxOy, Gdańsk, 2012.
 90. C.J. Brinker, Glasses and Glass Ceramics from Gels Hydrolysis and condensation of silicates: Effects on structure, J. Non. Cryst. Solids. 100 (1988) 31-50. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(88)90005-1. otwiera się w nowej karcie
 91. C.J. Brinker, C.S. Ashley, R.A. Cairncross, K.S. Chen, A.J. Hurd, S.T. Reed, i in., Sol-gel derived ceramic films -fundamentals and applications, 1996. doi:10.1007/978-94-009-1501-5_6. otwiera się w nowej karcie
 92. A.C. Pierre, Introduction to Sol-Gel Processing, 1998. doi:10.1007/978-1-4615-5659-6. otwiera się w nowej karcie
 93. C. Koch, I. Ovid'ko, S. Seal, S. Veprek, Structural Nanocrystalline Materials. Fundamentals and Applications, Second, Cambridge University Press, New York, 2007. doi:10.1017/CBO9781107415324.004. otwiera się w nowej karcie
 94. G.J. Fang, Z.L. Liu, Y.Q. Wang, H.H. Liu, K.L. Yao, Orientated growth of V2O5 electrochromic thin films on transparent conductive glass by pulsed excimer laser ablation technique, J. Phys. D. Appl. Phys. 33 (2000) 3018-3021. doi:http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/33/23/302. otwiera się w nowej karcie
 95. S. Guimond, J.M. Sturm, D. Göbke, Y. Romanyshyn, M. Naschitzki, H. Kuhlenbeck, i in., Well-Ordered V2O5(001) Thin Films on Au(111): Growth and Thermal Stability, J. Phys. Chem. C. 112 (2008) 11835-11846. otwiera się w nowej karcie
 96. W. Jin, S. Yan, L. An, W. Chen, S. Yang, C. Zhao, i in., Enhancement of ethanol gas sensing response based on ordered V2O5 nanowire microyarns, Sensors Actuators B Chem. 206 (2015) 284-290. doi:10.1016/j.snb.2014.09.064. otwiera się w nowej karcie
 97. B. Bhushan, Springer Handbook of Nanotechnology, Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2004. otwiera się w nowej karcie
 98. L.-C. Tien, Y.-J. Chen, Effect of surface roughness on nucleation and growth of vanadium pentoxide nanowires, Appl. Surf. Sci. 258 (2012) 3584-3588. doi:10.1016/j.apsusc.2011.11.120. otwiera się w nowej karcie
 99. M. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia, 3. wyd., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 100. B.V. Crist, Handbook of Monochromatic XPS Spectra, Wiley, Chichester, 2000.
 101. A.C. Fischer-Cripps, Nanoindentation, 3. wyd., Springer, London, 2011. doi:10.1007/978-1-4419-9872-9. otwiera się w nowej karcie
 102. A.C. Fischer-Cripps, The IBIS Handbook of Nanoindentation, Fischer-Cripps Laboratories Pty Ltd P.O., Forestville, 2009. www.ibisonline.com.au. otwiera się w nowej karcie
 103. K.R. Williams, Silicon wet isotropic etch rates, w: R. Hull (Red.), Properities Cryst. Silicon, INSPEC, London, 1998: ss. 811-814.
 104. M. Prześniak-Welenc, M. Łapiński, T. Lewandowski, B. Kościelska, L. Wicikowski, W. Sadowski, The Influence of Thermal Conditions on V2O5 Nanostructures Prepared by Sol-Gel Method, J. Nanomater. Article ID (2015) 8 pages. otwiera się w nowej karcie
 105. M. Prześniak-Welenc, N.A. Szreder, A. Winiarski, M. Łapiński, B. Kościelska, R.J. Barczyński, i in., Electrical conductivity and relaxation processes in V2O5 nanorods prepared by sol-gel method, Phys. Status Solidi. 252 (2015) 2111-2116. doi:10.1002/pssb.201552113. otwiera się w nowej karcie
 106. D.W. Su, S.X. Dou, G.X. Wang, Hierarchical orthorhombic V2O5 hollow nanospheres as high performance cathode materials for sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A. 2 (2014) 11185-11194. doi:10.1039/c4ta01751j. otwiera się w nowej karcie
 107. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, Spektroskopowe Metody Identyfikacji Związków Organicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 108. G. Davidson, Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds, Volume 33, Royal Society of Chemistry, North Yorkshire, 2000. otwiera się w nowej karcie
 109. R. Abazari, S. Sanati, L.A. Saghatforoush, Non-aggregated divanadium pentoxide nanoparticles: A one-step facile synthesis. Morphological, structural, compositional, optical properties and photocatalytic activities, Chem. Eng. J. 236 (2014) 82-90. doi:10.1016/j.cej.2013.09.056. otwiera się w nowej karcie
 110. P. Ragupathy, S. Shivakumara, H.N. Vasan, N. Munichandraiah, Preparation of Nanostrip V2O5 by the Polyol Method and Its Electrochemical Characterization as Cathode Material for Rechargeable Lithium Batteries, J. Phys. Chem. C. 112 (2008) 16700-16707. doi:10.1021/jp804182z. otwiera się w nowej karcie
 111. B. Wojtkowiak, M. Chabanel, Spektrochemia Molekularna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1984.
 112. R. Pampuch, Zarys nauki o materiałach Materiały ceramiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1977. otwiera się w nowej karcie
 113. L. Ratke, P.W. Voorhees, Growth and Coarsening Ostwald Ripening in Material Processing, 1. wyd., Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 2002. doi:10.1007/978-3-662- 04884-9. otwiera się w nowej karcie
 114. C.W. Zou, X.D. Yan, J. Han, R.Q. Chen, W. Gao, Microstructures and optical properties of β-V2O5 nanorods prepared by magnetron sputtering, J. Phys. D. Appl. Phys. 42 (2009) 145402 (5pp). doi:10.1088/0022-3727/42/14/145402. otwiera się w nowej karcie
 115. A.M. Glushenkov, V.I. Stukachev, M.F. Hassan, G.G. Kuvshinov, H.K. Liu, Y. Chen, A Novel Approach for Real Mass Transformation from V2O5 Particles to Nanorods, Cryst. Growth Des. 8 (2008) 3662-3665. doi:10.1021/cg800257d. otwiera się w nowej karcie
 116. K. Honma, M. Yoshinaka, K. Hirota, O. Yamaguchi, Fabrication, microstructure and electrical conductivity of V2O5 ceramics, Mater. Res. Bull. 31 (1996) 531-537. otwiera się w nowej karcie
 117. J. Mendialdua, R. Casanova, Y. Barbaux, XPS studies of V2O5, V6O13, VO2 and V2O3, J. Electron Spectros. Relat. Phenomena. 71 (1995) 249-261. doi:10.1016/0368- 2048(94)02291-7. otwiera się w nowej karcie
 118. R.L. Blaine, H.E. Kissinger, Homer Kissinger and the Kissinger equation, Thermochim. Acta. 540 (2012) 1-6. doi:10.1016/j.tca.2012.04.008. otwiera się w nowej karcie
 119. W.-J. Shen, K.W. Sun, C.S. Lee, Electrical characterization and Raman spectroscopy of individual vanadium pentoxide nanowire, J. Nanoparticle Res. 13 (2011) 4929- 4936. doi:10.1007/s11051-011-0471-3. otwiera się w nowej karcie
 120. W.K. Lee, J.F. Liu, A.S. Nowick, Limiting behavior of ac conductivity in ionically conducting crystals and glasses: A new universality, Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 1559- 1561. doi:10.1103/PhysRevLett.67.1559. otwiera się w nowej karcie
 121. B.S. Lim, A. V. Vaysleyb, A.S. Nowick, Nature of the constant-loss dielectric response of various crystals and glasses, Appl. Phys. A Solids Surfaces. 56 (1993) 8-14. doi:10.1007/BF00351896. otwiera się w nowej karcie
 122. T. Allersma, R. Hakim, T.N. Kennedy, J.D. Mackenzie, Structure and Physical Properties of Solid and Liquid Vanadium Pentoxide, J. Chem. Phys. 46 (1967) 154- 160. doi:doi:10.1063/1.1840366. otwiera się w nowej karcie
 123. C. Sanchez, M. Henryt, J. Livage, Free and bound polarons in vanadium pentoxide, Physics (College. Park. Md). 15 (1982) 7133-7141. doi:10.1088/0022-3719/15/35/011. otwiera się w nowej karcie
 124. K.S. Cole, R.H. Cole, Dispersion and Absorption in Dielectrics I. Alternating Current Characteristics, J. Chem. Phys. 9 (1941) 341-351. doi:10.1063/1.1750906. otwiera się w nowej karcie
 125. J.R. Macdonald, D.R. Franceschetti, Impedance Spectroscopy Emphasizing Solid Materials and Systems, edited by J. R. Macdonald, Wiley, New York, 1987.
 126. E. Barsoukov, J.R. Macdonald, Impedance Spectroscopy Theory, Experiment, and Applications, Wiley, New Jersey, 2005. doi:10.1002/0471716243. otwiera się w nowej karcie
 127. M. Hussain, M. Nadeem, H. Sun, S. Karim, A. Nisar, M. Khan, i in., Electrical transport properties of single crystal vanadium pentoxide nanowires, Mater. Chem. otwiera się w nowej karcie
 128. Phys. 159 (2015) 19-24. doi:10.1016/j.matchemphys.2015.03.036. otwiera się w nowej karcie
 129. L.-C. Tien, Y.-J. Chen, Influence of growth ambient on the surface and structural properties of vanadium oxide nanorods, Appl. Surf. Sci. 274 (2013) 64-70. doi:10.1016/j.apsusc.2013.02.092. otwiera się w nowej karcie
 130. A. Odani, V.G. Pol, S.V. Pol, M. Koltypin, A. Gedanken, D. Aurbach, Testing carbon- coated VOx prepared via reaction under autogenic pressure at elevated temperature as li-insertion materials, Adv. Mater. 18 (2006) 1431-1436. doi:10.1002/adma.200501611. otwiera się w nowej karcie
 131. E. Khoo, J. Wang, J. Ma, P.S. Lee, Electrochemical energy storage in a β-Na0.33V2O5 nanobelt network and its application for supercapacitors, J. Mater. Chem. 20 (2010) 8368-8374. doi:10.1039/c0jm00652a. otwiera się w nowej karcie
 132. A. Pan, J.-G. Zhang, Z. Nie, G. Cao, B.W. Arey, G. Li, i in., Facile synthesized nanorod structured vanadium pentoxide for high-rate lithium batteries, J. Mater. Chem. 20 (2010) 9193-9199. doi:10.1039/c0jm01306d. otwiera się w nowej karcie
 133. H. Wang, D. Ma, Y. Huang, X. Zhang, Electrospun V2O5 nanostructures with controllable morphology as high-performance cathode materials for lithium-ion batteries., Chem. Eur. J. 18 (2012) 8987-8993. doi:10.1002/chem.201200434. otwiera się w nowej karcie
 134. M.M. Rahman, A.Z. Sadek, I. Sultana, X.J. Dai, M.R. Field, D.G. McCulloch, i in., Self-assembled V2O5 interconnected microspheres produced in a fish-water electrolyte medium as a highperformance lithium-ion-battery cathode, Nano Res. 8 (2015) 3591- 3603. doi:10.1007/s12274-015-0859-y. otwiera się w nowej karcie
 135. S.H. Ng, S.Y. Chew, J. Wang, D. Wexler, Y. Tournayre, K. Konstantinov, i in., Synthesis and electrochemical properties of V2O5 nanostructures prepared via a precipitation process for lithium-ion battery cathodes, J. Power Sources. 174 (2007) 1032-1035. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.06.166. otwiera się w nowej karcie
 136. S. Liang, M. Qin, Y. Tang, Q. Zhang, X. Li, X. Tan, i in., Facile synthesis of nanosheet-structured V2O5 with enhanced electrochemical performance for high energy lithium-ion batteries, Met. Mater. Int. 20 (2014) 983-988. doi:10.1007/s12540- 014-5025-7. otwiera się w nowej karcie
 137. S. Liang, Y. Hu, Z. Nie, H. Huang, T. Chen, A. Pan, i in., Template-free synthesis of ultra-large V2O5 nanosheets with exceptional small thickness for high-performance lithium-ion batteries, Nano Energy. 13 (2015) 58-66. doi:10.1016/j.nanoen.2015.01.049. otwiera się w nowej karcie
 138. K.M. Shaju, G. V. Subba Rao, B.V.R. Chowdari, Li-ion kinetics and polarization effect on the electrochemical performance of Li(Ni1/2Mn1/2)O2, Electrochim. Acta. 49 (2004) 1565-1576. doi:10.1016/j.electacta.2003.11.018. otwiera się w nowej karcie
 139. S.S. Zhang, K. Xu, T.R. Jow, Electrochemical impedance study on the low temperature of Li-ion batteries, Electrochim. Acta. 49 (2004) 1057-1061. doi:10.1016/j.electacta.2003.10.016. otwiera się w nowej karcie
 140. L. Mai, L. Xu, C. Han, X. Xu, Y. Luo, S. Zhao, i in., Electrospun ultralong hierarchical vanadium oxide nanowires with high performance for lithium ion batteries, Nano Lett. 10 (2010) 4750-4755. doi:10.1021/nl103343w. otwiera się w nowej karcie
 141. J.M. Cocciantelli, M. Menetrier, C. Delmas, J.P. Doumerc, M. Pouchard, M. Broussely, i in., On the δ-γ irreversible transformation in Li//V2O5 secondary batteries, Solid State Ionics. 78 (1995) 143-150. doi:16/0167-2738(95)00015-X. otwiera się w nowej karcie
 142. J.P. Dunn, H.G. Stenger, I.E. Wachs, Oxidation of sulfur dioxide over supported vanadia catalysts: molecular structure -reactivity relationships and reaction kinetics, Catal. Today. 51 (1999) 301-318. doi:10.1016/S0920-5861(99)00052-8. otwiera się w nowej karcie
 143. M. Schraml-Marth, A. Wokaun, M. Pohl, H.-L. Krauss, Spectroscopic investigation of the structure of silica-supported vanadium oxide catalysts at submonolayer coverages, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 87 (1991) 2635-2646. doi:10.1039/ft9918702635. otwiera się w nowej karcie
 144. M.L. Ferreira, M. Volpe, A combined theoretical and experimental study of supported vanadium oxide catalysts, J. Mol. Catal. A Chem. 184 (2002) 349-360. doi:10.1016/S1381-1169(02)00026-2. otwiera się w nowej karcie
 145. W.C. Oliver, G.M. Pharr, An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments, J. Mater. Res. 7 (1992) 1564-1583. doi:10.1557/JMR.1992.1564. otwiera się w nowej karcie
 146. G. Beamson, N. Moslemzadeh, P. Weightman, J.F. Watts, Al Kα and Cu Kα1 excited XPS of vanadium oxide and VF3 powders: Measurement of the V 1s -KLL Auger parameters, J. Electron Spectros. Relat. Phenomena. 162 (2008) 19-24. doi:10.1016/j.elspec.2007.08.001. otwiera się w nowej karcie
 147. E. Cazzanelli, G. Mariotto, S. Passerini, W.H. Smyrl, a. Gorenstein, Raman and XPS characterization of vanadium oxide thin films deposited by reactive RF sputtering, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 56 (1999) 249-258. doi:10.1016/S0927-0248(98)00135-4. otwiera się w nowej karcie
 148. M. Demeter, M. Neumann, W. Reichelt, Mixed-valence vanadium oxides studied by XPS, Surf. Sci. 454 (2000) 41-44. doi:10.1016/S0039-6028(00)00111-4. otwiera się w nowej karcie
 149. F. Gracia, F. Yubero, J.P. Espinós, A.R. González-Elipe, First nucleation steps of vanadium oxide thin films studied by XPS inelastic peak shape analysis, Appl. Surf. Sci. 252 (2005) 189-195. doi:10.1016/j.apsusc.2005.01.115. otwiera się w nowej karcie
 150. G.A. Sawatzky, D. Post, X-ray photoelectrom and Auger spectroscopy study of some vanadium oxides, Phys. Rev. B. 20 (1979) 1546-1555. otwiera się w nowej karcie
 151. G. Silversmit, D. Depla, H. Poelman, G.B. Marin, R. De Gryse, Determination of the V2p XPS binding energies for different vanadium oxidation states (V5+ to V0+), J. Electron Spectros. Relat. Phenomena. 135 (2004) 167-175. doi:10.1016/j.elspec.2004.03.004. otwiera się w nowej karcie
 152. D.-H. Youn, H.-T. Kim, B.-G. Chae, Y.-J. Hwang, J.-W. Lee, S.-L. Maeng, i in., Phase and structural characterization of vanadium oxide films grown on amorphous SiO2/Si substrates, J. Vac. Sci. Technol. A Vacuum, Surfaces, Film. 22 (2004) 719-724. doi:10.1116/1.1723217. otwiera się w nowej karcie
 153. S. Lu, L. Hou, F. Gan, Preparation and optical properties of phase-change VO2 thin films, J. Mater. Sci. 28 (1993) 2169-2177. doi:10.1007/BF00367579. otwiera się w nowej karcie
 154. D.S. Su, R. Schlögl, Thermal decomposition of divanadium pentoxide V2O5: Towards a nanocrystalline V2O3 phase, Catal. Letters. 83 (2002) 115-119. doi:10.1023/A:1021042232178. otwiera się w nowej karcie
 155. D.P. Partlow, S.R. Gurkovich, K.C. Radford, L.J. Denes, Switchable vanadium oxide films by a sol-gel process, J. Appl. Phys. 70 (1991) 443-452. doi:10.1063/1.350272. otwiera się w nowej karcie
 156. D. Gebauer, M. Kellermeier, J.D. Gale, L. Bergström, H. Cölfen, Pre-nucleation clusters as solute precursors in crystallisation., Chem. Soc. Rev. 43 (2014) 2348-2371. doi:10.1039/c3cs60451a. otwiera się w nowej karcie
 157. Tabela 4.5 Zestawienie zmian masy próbki widocznych na krzywej TG (rysunek 4.5). ...... 100 otwiera się w nowej karcie
 158. Tabela 5.1 Zestawienie wielkości krystalitów w próbkach objętościowych w zależności od temperatury wygrzewania w atmosferze Ar/H 2 . .................................................................... 104 otwiera się w nowej karcie
 159. Tabela 5.2 Zestawienie rozmiarów i kształtów kryształów w materiale objętościowym otrzymanych w atmosferze Ar/H 2 w zakresie temperatur 600-750°C. .................................. 105 otwiera się w nowej karcie
 160. Tabela 5.3 Zestawienie wielkości krystalitów poszczególnych faz próbek cienkowarstwowych w zależności od temperatury wygrzewania w atmosferze Ar/H 2 . .......................................... 108 fazowy układ równowagi V -O. Na podstawie [7]. ............................ 10 VESTA [23]. .............................................................................. 13 na podstawie [41] w programie VESTA [23]. ................................................ 15 otwiera się w nowej karcie
 161. Rysunek 1.4. Struktura jednoskośna i struktura rutylu VO 2 z zaznaczonymi długościami wiązań. Struktury wygenerowano na podstawie [15,43] w programie VESTA [23]............... 16
 162. Rysunek 1.5. Struktura romboedryczna (struktura korundu) V 2 O 3 . Strukturę wygenerowano na podstawie [13] w programie VESTA [23]. ......................................................................... 18 otwiera się w nowej karcie
 163. Na podstawie [1,15] ................................................................................................................. 19
 164. Rysunek 1.7 Schematyczne przedstawienie etapów w syntezie materiałów metodą zol-żel. Na podstawie [93]. ......................................................................................................................... 23 otwiera się w nowej karcie
 165. Rysunek 2.1 Schemat blokowy przedstawiający w uproszczony sposób kolejne etapy syntezy poszczególnych próbek. ........................................................................................................... 30 otwiera się w nowej karcie
 166. Rysunek 2.2 Program temperaturowy wykorzystany w procedurze otrzymywania próbek cienkowarstwowych oraz objętościowych. .............................................................................. 32 otwiera się w nowej karcie
 167. Rysunek 2.5 Wybrane próbki proszkowe otrzymane w wyniku wygrzewania w atmosferze redukującej. .............................................................................................................................. 34 otwiera się w nowej karcie
 168. Rysunek 3.1 Widma dyfrakcyjne próbek objętościowych otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w zakresie temperatur 200-300°C. .......................................................................................... 37 otwiera się w nowej karcie
 169. Pmmn (Nr 59). .......................................................................................................................... 37 otwiera się w nowej karcie
 170. Rysunek 3.3 Obliczone widmo dyfrakcyjne α-V 2 O 5 o strukturze rombowej i grupie przestrzennej Pmmn (Nr 59) [22]. ............................................................................................ 38 2 . ............................................................................. 38 otwiera się w nowej karcie
 171. Rysunek 3.5 Rozmiar krystalitów fazy α-V 2 O 5 w zależność od temperatury wygrzewania próbek. ...................................................................................................................................... 40 otwiera się w nowej karcie
 172. Rysunek 3.7 Widma FTIR wybranych próbek objętościowych otrzymanych w atmosferze N 2 O 2. Gdzie: OH, R, V 2 O 5 -zakresy występowania grup funkcyjnych pochodzących odpowiednio od: wody, reszt organicznych oraz pentatlenku diwanadu. ................................ 43 otwiera się w nowej karcie
 173. 550°C i b) 650°C. ..................................................................................................................... 44 ) 200°C. ....................................................................................... 45
 174. Rysunek 3.10 Obrazy SEM próbek objętościowych wygrzewanych w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze a) 250°C i b) 300°C. ....................................................................................... 46 otwiera się w nowej karcie
 175. Rysunek 3.11 Obrazy SEM próbki objętościowej wygrzewanej w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 350°C (a,b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). ................................................................................................. 46 otwiera się w nowej karcie
 176. Rysunek 3.12 Obrazy SEM próbki objętościowej wygrzewanej w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 400°C (a,b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). ................................................................................................. 47 otwiera się w nowej karcie
 177. Rysunek 3.13 Obrazy SEM kryształów otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 450°C (a,b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). Czerwone strzałki wskazują kolejne stopnie wzrostowe kryształu. .......... 47 otwiera się w nowej karcie
 178. Rysunek 3.14 Obrazy SEM kryształów otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 500°C (a,b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). Czerwone strzałki wskazują kolejne stopnie wzrostowe kryształu. ........... 48 otwiera się w nowej karcie
 179. Rysunek 3.15 Obrazy SEM kryształów otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 550°C (a, b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). Czerwone strzałki wskazują kolejne stopnie wzrostowe kryształu. ........... 48 otwiera się w nowej karcie
 180. Rysunek 3.16 Obrazy SEM nanoprętów otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 600°C (a, b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). Czerwone strzałki wskazują kolejne stopnie wzrostowe kryształu. ........... 49 otwiera się w nowej karcie
 181. Rysunek 3.17 Obrazy SEM nanoprętów otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 650°C, a) widok ogólny, b) obraz pojedynczych nanoprętów. ................................................ 49 otwiera się w nowej karcie
 182. Rysunek 3.18 Obrazy TEM pojedynczego nanopręta V 2 O 5 (a,b). Kolorem żółtym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano obraz o większym powiększeniu (b). ........................................ 52 otwiera się w nowej karcie
 183. Rysunek 3.19 Obraz TEM dwóch złączonych ze sobą nanoprętów V 2 O 5 (a). SEAD otrzymane z zaznaczonych obszarów poszczególnych nanoprętów (b,c). ................................................. 52 otwiera się w nowej karcie
 184. Rysunek 3.20 Schemat przedstawiający typowy nanopręt α-V 2 O 5 otrzymany w temperaturze 650°C. ....................................................................................................................................... 53 otwiera się w nowej karcie
 185. Rysunek 3.21 Schemat poglądowy zmian morfologii struktur α-V 2 O 5 w zależności od temperatury wygrzewania. ....................................................................................................... 54 otwiera się w nowej karcie
 186. Rysunek 3.22 Krzywe DSC/TG kserożelu uzyskane w atmosferze utleniającej. .................... 55 otwiera się w nowej karcie
 187. Rysunek 3.23 Krzywa TG wraz z krzywymi prądu jonowego: wody m/z 18, tlenu m/z 32 oraz ditlenku węgla m/z 44. ..................................................................................................... 57 otwiera się w nowej karcie
 188. Rysunek 3.24 Zależność ln(β/T P 2 ) od 1000/T P dla krystalizacji a) pierwotnej i b) wtórnej. .... 58 otwiera się w nowej karcie
 189. Rysunek 3.25 Schemat poglądowy oraz zdjęcie próbki, przygotowanej do badań właściwości elektrycznych metodą spektroskopii impedancyjnej. ............................................................... 59 otwiera się w nowej karcie
 190. Rysunek 3.26 Wykres przewodności właściwej w funkcji częstości i temperatury dla nanoprętów V 2 O 5 uformowanych w objętościową pastylkę. ................................................... 60 otwiera się w nowej karcie
 191. Rysunek 3.27 Stałoprądowa przewodność elektryczna w funkcji 1000T -1 oraz energia aktywacji dla nanoprętów α-V 2 O 5 uformowanych w objętościową pastylkę. .......................... 61 otwiera się w nowej karcie
 192. Rysunek 3.28 Przykładowy wykresy Nyquista dla pomiaru przeprowadzonego w temperaturze -100°C. Wstawka przedstawia obwód zastępczy użyty do dopasowania danych gdzie: R 1 , R 2 -współczynniki oraz odpowiadające im elementy CPE1, CPE2. ......... 63
 193. Rysunek 3.29 Przewodność w funkcji 1000T -1 oraz wyznaczona energia aktywacji dla procesów relaksacyjnych zachodzących w nanoprętach α-V 2 O 5 . ............................................ 64 otwiera się w nowej karcie
 194. 550°C i b) 650°C jako materiałem aktywnym. .................................................................... 66 aktywnym. .................... 67
 195. Rysunek 3.33 Obrazy SEM elektrody z nanostrukturami α-V 2 O 5 otrzymanymi w temperaturze 550°C jako materiałem aktywnym a) przed i b) po 15 cyklach CV......................................... 69 otwiera się w nowej karcie
 196. Rysunek 3.34 Obrazy SEM elektrody z nanostrukturami α-V 2 O 5 otrzymanymi w temperaturze 650°C jako materiałem aktywnym a) przed i b) po 15 cyklach CV......................................... 70 ) 650°C. ................................................ 71 otwiera się w nowej karcie
 197. Rysunek 3.36 Pojemność rozładowania ogniw Li/Li + /Li x V 2 O 5 w kolejnych cyklach dla różnych wartości prądu rozładowania. ..................................................................................... 72 b) 2C (gdzie 1C = 294 mA•g -1 ). .............................. 73 otwiera się w nowej karcie
 198. Rysunek 3.38 Przykładowe wykresy Nyquista ogniwa550 przed cyklami (zielone trójkąty) i po 10 cyklach (niebieskie kółka). Wstawka przedstawia obwód zastępczy użyty do dopasowania danych gdzie: Re -opór omowy, R sf -rezystancja związana z procesem powierzchniowej wymiany ładunku oraz odpowiadająca jej pojemność C sf , R b -rezystancja odpowiadająca procesom objętościowego procesu wymiany ładunku i związaną z nią pojemnością C b , R ct -rezystancja warstwy podwójnej i odpowiadająca jej pojemność C dl , W -element Warburga związany z dyfuzją. ............................................................................ 75 otwiera się w nowej karcie
 199. -650°C. ............................................................................................................................... 78 otwiera się w nowej karcie
 200. Rysunek 3.40 Wybrane widma dyfrakcyjne próbek cienkowarstwowych osadzonych na podłożach Si (111) otrzymanych w atmosferze N 2 O 2 w zakresie temperatur wygrzewania 100-650°C. ............................................................................................................................... 78 otwiera się w nowej karcie
 201. Rysunek 3.41 Rozmiar krystalitów fazy α-V 2 O 5 w próbkach cienkowarstwowych w zależności od rodzaju użytego podłoża i temperatury wygrzewania. .................................. 79 temperaturze 200°C................................. 80 w 300°C. ............................ 81 w 400°C. ............................ 81 w 450°C. ............................ 81 w 480°C. ............................ 82 w 600°C. ............................ 82 otwiera się w nowej karcie
 202. Rysunek 3.48 Obrazy SEM przełomu próbki cienkowarstwowej osadzonej na krzemie i wygrzewanej w atmosferze N 2 O 2 w temperaturze 600°C. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar, dla którego uzyskano zdjęcie o większym powiększeniu. ........................................... 84 otwiera się w nowej karcie
 203. Rysunek 3.49 Obrazy AFM powierzchni podłoży krzemowych po trawieniu w czasie a) 20 s b) 80 s. ...................................................................................................................................... 85 otwiera się w nowej karcie
 204. Rysunek 3.50 Dyfraktogramy próbek cienkowarstwowych naniesionych na trawione podłoża krzemowe i wygrzewane w temperaturze 600°C. .................................................................... 86 otwiera się w nowej karcie
 205. Rysunek 3.51 Dyfraktogram próbki cienkowarstwowej naniesionej na podłoże krzemowe trawione w czasie 80 sekund i wygrzewanej w temperaturze 600°C. ...................................... 86 otwiera się w nowej karcie
 206. Rysunek 3.52 Rozmiar krystalitów α-V 2 O 5 w próbkach cienkowarstwowych w zależności od czasu trawienia podłoży krzemowych. ..................................................................................... 87 otwiera się w nowej karcie
 207. Rysunek 3.53 Obrazy SEM próbek cienkowarstwowych osadzonych na podłożach krzemowych, trawionych w czasie a) 50 s b) 70 s c) 80 s i d) 90 s. ........................................ 88 otwiera się w nowej karcie
 208. Rysunek 3.54 Obraz AFM 3D nanokryształu α-V 2 O 5 . Niebieską strzałką oznaczono kierunek przykładanej siły oraz badaną płaszczyznę krysztłu, podczas nanowgłębnikowania. ............. 90
 209. Rysunek 3.55 Przykładowa krzywa zależności siły i przemieszenia (Fn/Pd) dla nanokryształu α-V 2 O 5 dla zagłębienia 25 nm. ................................................................................................. 90 otwiera się w nowej karcie
 210. Rysunek 4.1 Wybrane widma dyfrakcyjne próbek objętościowych otrzymanych w atmosferze Ar w zakresie temperatur 300-1000°C. ................................................................................... 93 otwiera się w nowej karcie
 211. 600°C, c) 800°C i d) 1000°C. .............................................................................................. 95 otwiera się w nowej karcie
 212. Rysunek 4.4 Obrazy SEM próbek objętościowych wygrzewanych w atmosferze Ar w temperaturze a) 400°C, b) 500°C, c) 600°C, d) 700°C, e) 800°C, f) 1000°C. ..................... 97 otwiera się w nowej karcie
 213. Rysunek 4.5 Krzywe DSC/TG kserożelu uzyskane w atmosferze obojętnej. .......................... 99 m/z 44. ........................................................................................................... 100 otwiera się w nowej karcie
 214. Rysunek 5.1 Widma dyfrakcyjne próbek objętościowych otrzymanych w atmosferze Ar/H 2 w zakresie 350-450°C. .................................................................................................. 102 otwiera się w nowej karcie
 215. R3c (Nr 167). ......................................................................................................................... 103 otwiera się w nowej karcie
 216. Rysunek 5.3 Rozmiar krystalitów fazy h-V 2 O 3 w próbkach objętościowych w zależności od temperatury wygrzewania, otrzymanych w atmosferze Ar/H 2 .............................................. 104 otwiera się w nowej karcie
 217. Rysunek 5.4 Obrazy SEM próbek objętościowych otrzymanych w atmosferze Ar/H 2 w temperaturze a) 500°C, b) 600°C, c) 650°C, d) 750°C. ..................................................... 105 otwiera się w nowej karcie
 218. Rysunek 5.5 Widma dyfrakcyjne pierwszej serii próbek cienkowarstwowych (Seria I) otrzymanych w atmosferze Ar/H 2 w zakresie temperatur 500-700°C. .................................. 107 otwiera się w nowej karcie
 219. Rysunek 5.6 Widma dyfrakcyjne drugiej serii próbek cienkowarstwowych (Seria II) otrzymanych w atmosferze Ar/H 2 w zakresie temperatur 500-700°C. .................................. 107 otwiera się w nowej karcie
 220. Rysunek 5.7 Obrazy SEM próbek cienkowarstwowych wygrzewanych w atmosferze Ar/H 2 w temperaturze 600°C a) Seria I, c) Seria II oraz w temperaturze 700°C b) Seria I, d) Seria II. ................................................................................................................................................ 109 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi