Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach

Abstrakt

Potrzeby przewozowe mieszkańców miast powinny być zaspokajane poprzez dopasowaną i sprawnie funkcjonującą sieć transportu zbiorowego. Planując sieć i decydując się jednocześnie na jej sposób funkcjonowania istotnym jest uwzględnienie podstawowych postulatów przewozowych mieszkańców. Ostateczny kształt tej sieci wynika jednak z dodatkowych czynników zarówno infrastrukturalnych, ekonomicznych, jak i wielu innych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęcia struktury sieci transportu zbiorowego oraz jej typów. Ponadto w oparciu o te definicje oraz dane w postaci ogólnodostępnych rozkładów jazdy, zidentyfikowano typy struktur w wybranych miastach Polski. Zestawiając otrzymane wyniki z podstawowymi danymi charakteryzującymi każde z poszczególnych miast zwrócono uwagę na kwestię czynników, które wpływają na zasadność zastosowania poszczególnych typów struktur.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W : IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego - Wydajność Systemów Transportowych strony 287 - 296
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Birr K.: Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach// W : IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego - Wydajność Systemów Transportowych/ ed. Andrzej Krych, Jeremi Rychlewski Poznań, Rosnówko: SITK oddział Poznań, 2013, s.287-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi