Studienty, aspiranty i stazery iz Armenii, Azerbejdzana, i Polsze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studienty, aspiranty i stazery iz Armenii, Azerbejdzana, i Polsze

Abstrakt

Streszczenie: Studenci, doktoranci i stażyści z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji rozpoczęli przyjazdy na studia i staże do Polski na przełomie XX/XXI w. Powodem były przemiany polityczne w Polsce, dzięki którym dostęp do polskiego rynku edukacyjnego stał się łatwiejszy, a oferta przygotowana przez polskie uczelnie atrakcyjniejsza. Duże znaczenie w zwiększeniu przyjazdów cudzoziemców do Polski miały nowe programy stypendialne stworzone na mocy bilateralnych umów rządowych, planów wykonawczych inicjatyw międzynarodowych tj. Partnerstwo Wschodnie oraz propozycji organizacji pozarządowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu strony 181 - 195,
ISSN: 1899-3109
Język:
rosyjski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Studienty, aspiranty i stazery iz Armenii, Azerbejdzana, i Polsze// Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. -., nr. 2 (2014), s.181-195
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi