Studies on development of headspace - gas chromatographic determination of volatile fatty acids in troublesome environmental samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on development of headspace - gas chromatographic determination of volatile fatty acids in troublesome environmental samples

Abstrakt

Badania nad opracowaniem procedur oznaczania LKT w silnie zanieczyszczonych próbkach środowiskowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego na etapie oznaczeń końcowych. Dobrano warunki ekstrakcji LKT do fazy nadpowierzchniowej oraz warunki chromatograficzne. Metodyka pozwala oznaczać LKT w bardzo skomplikowanych próbkach ciekłych zawierających materię zawieszoną, wysokocząsteczkowe związki organiczne etc. Metodykę wykorzystano do analizy odcieków z pryzm odpadów organicznych w ogrodzie zoologicznym i ścieków z farm hodowli bydła.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
2010 International Conference on Chemistry and Chemica Engineering (ICCCE 2010) : proceedings, Kyoto, Japan, 1-3 August, 2010 strony 281 - 284
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zygmunt B., Banel A., Wasielewska M., Felchner - Żwirełło M.: Studies on development of headspace - gas chromatographic determination of volatile fatty acids in troublesome environmental samples// 2010 International Conference on Chemistry and Chemica Engineering (ICCCE 2010) : proceedings, Kyoto, Japan, 1-3 August, 2010/ Chengdu: IEEE, 2010, s.281-284
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/iccceng.2010.5560436
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi