Studies on intercorrelation between selected persistent organic pollutants (POPs) and ions in sea water from the coastal zone of the Baltic Sea, Gdańsk Bay Region - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on intercorrelation between selected persistent organic pollutants (POPs) and ions in sea water from the coastal zone of the Baltic Sea, Gdańsk Bay Region

Abstrakt

Morze Bałtyckie jest zbiornikiem słonej wody a szacunkowy czas wymiany z innymi akwenami wynosi 25 lat. Woda morska jest zanieczyszczona wieloma nieorganicznymi oraz organicznymi substancjami. Opracowanie przedstawia wyniki badań monitoringowych oraz ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska morskiego w południowej części Morza Bałtyckiego, w rejonie Zatoki Gdańskiej. W próbkach wody morskiej oznaczano: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, lotne związki chloroorganiczne, węglowodory ropopochodne, pestycydy oraz metale ciężke (Zn, Cd, Pb, Cu). Wyniki analityczne poddano opracowaniu statystycznemu. Ocena stopnia zanieczyszczenia obejmowała identyfikację i charakterystykę źródeł zanieczyszczeń. Statystycznie istotne korelacje pomiędzy zmiennymi wykryto dzięki zastosowaniu analizy głównych składowych. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że układ czynników głównych jest podobny dla wszystkich miejsc pobierania próbek i we wszystkich przypadkach czynniki wyjaśniają ponad 60% wariancji układu. Do analizy danych zastosowano także technikę analizy wariancji oraz analizy szeregów czasowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Astel A., Namieśnik J.: Studies on intercorrelation between selected persistent organic pollutants (POPs) and ions in sea water from the coastal zone of the Baltic Sea, Gdańsk Bay Region// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi