Studies on removal of hydrophobic organics from contaminated soil by washing process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on removal of hydrophobic organics from contaminated soil by washing process

Abstrakt

Zbadano efektywność wymywania NAPL ze złoża piaskowego za pomocą roztworów dwóch niejonowych surfaktantów: polioksyetylenowanego alkoholu tłuszczowego (Rokanol NL6) oraz alkiloglukozydu (Triton BG10). Jako NAPL zastosowano dwa węglowodory - dodekan i heksadekan. Oba surfaktanty były relatywnie efektywne w usuwaniu dodekanu. Ze wzrostem stężenia surfaktantu obserwowano wzrost efektywności wymywania dodekanu, jednakże Rokanol NL6 był bardziej efektywny (ponad 90% usunięcia) aniżeli Triton BG10 (ponad 80%). W przypadku wymywania heksadekanu zaobserwowano inne zachowanie obu surfaktantów. Ze wzrostem stężenia Tritonu, efektywność wymywania heksadekanu wzrastała, podczas gdy wzrost stężenia Rokanolu powodował obniżenie efektywności wymywania tego związku. Stwierdzono, że około 90% NAPL zostało usunięte z piasku w wyniku procesu migracji, a tylko około 10% poprzez solubilizację i emulgowanie. Obniżenie pH wpływało nieznacznie na zmniejszenie efektywności usuwania obu związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 17, strony 461 - 466,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Płotka A., Hallmann E., Mędrzycka K.: Studies on removal of hydrophobic organics from contaminated soil by washing process// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 17., nr. nr 3A (2008), s.461-466
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi