Studies on removal of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions in polymer inclusion membrane transport with calix[4]-crown-6 derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on removal of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions in polymer inclusion membrane transport with calix[4]-crown-6 derivatives

Abstrakt

Zbadano selektywność procesu wydzielania jonów cynku(II), kadmu(II) i ołowiu(II) z wodnych roztworów azotanowych zawierających równomolową mieszaninę tych trzech metali (cMe= 0,01 M) w procesie transportu przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM) przy użyciu w roli przenośników jonów pochodnych kaliks[4]-korony-6. Membrany typu PIM syntezowano z trójoctanu celulozy (nośnik), eteru o?nitrofenylopentylowego (pastyfikator) i pochodnych kaliks[4]-korony-6 (przenośnik jonów); stężenie przenośnika jonów w przeliczeniu na plastyfikator wynosiło 0,1 M. Współczynniki separacji Pb/Cd i Pb/Zn przez PIM przy użyciu kalixkorony 2 były nieznacznie wyższe niż przy użyciu kalixarenu 1. Współczynniki separacji Pb(II)/Cd(II) i Pb(II)/Zn(II) wynosiły odpowiednio 2,8; 9,9 i 3,1; 12,7 dla 1 i 2, natomiast współczynniki separacji Cd(II)/Zn(II) wynosiły odpowiednio 3,5 i 4,1. Wykazano, że początkowe wartości strumienia transportu badanych jonów maleją ze wzrostem stężenia kwasu azotowego w fazie odbierającej. Maleją również wartości współczynników selektywności Pb(II)/Cd(II) i Pb(II)/Zn(II). Ponadto w pracy zaprezentowano wyniki wydzielania jonów badanych metali przy kilkakrotnym użyciu tej samej membrany. Badania pokazały, że wartości strumienia transportu badanych jonów metali przy dwukrotnym użyciu polimerowej membrany były porównywalne. Natomiast praca membrany przez 192 h i 288 h, powoduje zmniejszenie efektywności transportu jonów przez membranę.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Matulewicz M., Bocheńska M., Lesińska U., Walkowiak W.: Studies on removal of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions in polymer inclusion membrane transport with calix[4]-crown-6 derivatives// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi