Studies on selectivity of hydrocarbon group type separation of petroleum vacuum distillates and base oils by HPLC. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on selectivity of hydrocarbon group type separation of petroleum vacuum distillates and base oils by HPLC.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem selektywnego chromatograficznego układu HPLC, umożliwiającego rozdzielenie grupowe produktów naftowych otrzymanych z destylacji próżniowej ropy naftowej, w tym, mineralnych olejów bazowych. Stwierdzono, że konieczny układ chromatograficzny wymaga wykorzystania dwóch kolumn wypełnionych żelem krzemionkowym ze związanymi grupami nitrofenopropylowymi, połączonych szeregowo z dwiema kolumnami wypełnionym i żelem krzemionkowym zmodyfikowanym in situ roztworem Cu(II)(NH3)4(OH)2 oraz heksanu jako eluentu. W tych warunkach możliwe jest rozdzielanie próbek olejowych na węglowodory nie aromatyczne (parafinowo - naftenowe i olefinowe) oraz jedno-, dwu- i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (ostatnie,eluowane korzystnie z zastosowaniem przepływu zwrotnego). Substancje polarne(tzw. żywice) powinny zostać usunięte z wykorzystaniem techniki SPE. W pracy przedstawiono schemat wielokolumnowego układu aparatu HPLC oraz propozycję sposobu rozdzielania grupowego niskolotnych produktów naftowych z podziałem na węglowodory parafinowe (P), naftenowe (N), olefiny (O), węglowodory mono-(mA), di- (dA), poliaromatyczne (pA) oraz żywice (R).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL CHEMISTRY nr 48, strony 531 - 542,
ISSN: 0003-2700
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Kartanowicz R.: Studies on selectivity of hydrocarbon group type separation of petroleum vacuum distillates and base oils by HPLC.// ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 48., (2003), s.531-542
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi