Studies on solid phase microextraction-gas chromatographic determination of volatile chloroorganic pollutants in soil. badanie lotnych związków chloroorganicznych w glebie przy użyciu techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on solid phase microextraction-gas chromatographic determination of volatile chloroorganic pollutants in soil. badanie lotnych związków chloroorganicznych w glebie przy użyciu techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej.

Abstrakt

Lotne związki chloroorganiczne (VOXs) mogą być obecne w powietrzu, wodzie i glebie. Związki te mają właściwości kancerogenne, dlatego też ich ilość w środowisku powinna być monitorowana. W pracy przedstawiono badania nad możliwością zastosowania techniki izolacji i wzbogacania jaką jest mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej, jej przydatność w analizie lotnych węglowodorów chloroorganicznych w różnych typach gleb z wykorzystaniem układu GC-MS. Oznaczano względne wartości odzysków wybranych VOXs, które były zależne od zawartości materii organicznej w glebie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zygmunt B., Rompa M., Namieśnik J.: Studies on solid phase microextraction-gas chromatographic determination of volatile chloroorganic pollutants in soil. badanie lotnych związków chloroorganicznych w glebie przy użyciu techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej.// . -., (2005), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi