Studies on water - polyethylene glycol - sulfates(VI) ternary systems used in conservation of wooden historical artefacts - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on water - polyethylene glycol - sulfates(VI) ternary systems used in conservation of wooden historical artefacts

Abstrakt

W pracy omówiono wyniki badań cząstkowych objętości w układach dwu i trójskładnikowych: woda - PEG - siarczany oraz degradacji PEG w zbliżonych układach. Ma to ścisły związek z konserwacją drewna, gdzie podobne układy powstają w wyniku stosowania PEG do konserwacji drewna z zabytków podwodnych. W szczególności zaś siarczany powstają w kadłubie okrętu Vasa w wyniku utleniania nagromadzonej w nim siarki. Wykazano mi.in. zależność szybkości degradacji od stężenia siarczanów żelaza(III). Opracowano też poprawną metodykę pomiarów składu fazowego w układach trójskładnikowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chrzanowski W., Kowalska M., Trznadel M., Grzybkowski W.: Studies on water - polyethylene glycol - sulfates(VI) ternary systems used in conservation of wooden historical artefacts// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi