Study of structures and properties of the laser cladding exhaust valve after service - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Study of structures and properties of the laser cladding exhaust valve after service

Abstrakt

Przylgnie zaworów wydechowych silnie obciążonego silnika okrętowego zostały pokryte warstwą wykonana ze stopu kobaltu za pomocą techniki napawania laserowego. Tak przygotowane zawory były eksploatowane przez 3000 godzin w silniku Daru Młodzieży. Po tym czasie zostały zdemontowane i poddane szczegółowej analizie. Warunki pracy spowodowały powstanie na powierzchni przylgni warstwy tlenków o różnej grubości, wykazującej skłonność do pękania i odwarstwiania się. Analiza mikrostruktury na przekroju nie wykazała znaczącej degradacji.Zaobserwowano spadek twardości warstwy ale nadal wyższa niż podłoża stalowego. Ten typ napoin może być zalecany do zastosowania w celu przedłużenia żywotności zaworów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 17, strony 211 - 216,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kończewicz W., Krużycki P., Smoleńska H.: Study of structures and properties of the laser cladding exhaust valve after service// Journal of KONES. -Vol. 17., nr. iss. 3 (2010), s.211-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi