Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb 2+, Cu 2+, Ni 2+ and Cd2+) adsorption on clinoptilite - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb 2+, Cu 2+, Ni 2+ and Cd2+) adsorption on clinoptilite

Abstrakt

Badano proces adsorpcji jonów metali ciężkich (w warunkach statycznych) z wodnych roztworów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych na klinoptylolicie zarówno surowym jak i po wstępnej obróbce. Proces sorpcji ma charakter procesu jonowymiennego i składa sie z trzech etapów:- adsorpcji na powierzchni mikokryształów,- inwersji,- adsorpcji wewnątrz mikrokryształów.Proces sorpcji może być dobrze opisany zarówno za pomocą modelu Frendlicha jak i Langmuira.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE nr 304, strony 21 - 28,
ISSN: 0021-9797
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sprynskyy M., Buszewski B., Terzyk A., Namieśnik J.: Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb 2+, Cu 2+, Ni 2+ and Cd2+) adsorption on clinoptilite// JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. -Vol. 304., (2006), s.21-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi