Study of thermal property changes of biopol/polyamide 11 blends during biodegradation in compost. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Study of thermal property changes of biopol/polyamide 11 blends during biodegradation in compost.

Abstrakt

Przeprowadzone badania dotyczą zmian struktury krystalicznej podczas biodegradacji mieszanin polimerowych z udziałem PHBV, gdzie zależność między strukturą a podatnością na biodegradację związane są nie tylko ze stopniem krystaliczności PHBV ale także z budową faz składników mieszaniny. Wyniki pozwalają stwierdzić, że mieszaniny PA11/PHBV zawierające 60% kopoliestru PHBV(otrzymane przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej) charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi przy rozciąganiu a równocześnie są podatne na biorozkład w kompoście, dlatego mogłyby znaleźć zastosowanie podobne dokopoliestrów PHBV.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY nr 74, strony 605 - 608,
ISSN: 1388-6150
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tercjak A., Haponiuk J., Masiulanis B.: Study of thermal property changes of biopol/polyamide 11 blends during biodegradation in compost. // JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. -Vol. 74., (2003), s.605-608
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi