Substituent effects on ^15N NMR chemical shifts in selected N-alkylthiohydroxamic acids. A comparative study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Substituent effects on ^15N NMR chemical shifts in selected N-alkylthiohydroxamic acids. A comparative study

Abstrakt

Na podstawie widm 15N NMR przeanalizowano wpływy podstawników wybranych kwasów tiohydroksamowych na przesunięcia chemiczne N-15. Analiza porównawcza z przesunięciami chemicznymi strukturalnie podobnych amidów, tioamidów i kwasów hydroksamowych pozwoliła na stwierdzenie, że nie zatłoczenie steryczne a grupa N-OH jest odpowiedzialna za osłabienie efektów odsłaniających zarówno podstawników bezpośrednio związanych z atomem azotu jak i oddalonych od atomu azotu. Przesunięcia chemiczne N-15 kwasów benzotiohydroksamowych skorelowano z parametrami równania Hammetta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Przychodzeń W., Doszczak L., Rachoń J.: Substituent effects on ^15N NMR chemical shifts in selected N-alkylthiohydroxamic acids. A comparative study// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi