Suburbanizacja a kształtowanie ładu przestrzennego i jakości środowiska miejskiego na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Suburbanizacja a kształtowanie ładu przestrzennego i jakości środowiska miejskiego na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta

Abstrakt

Jednym ze zjawisk dominujących w rozwoju miast w Polsce stała się suburbanizacja. Jest to charakterystyczna faza w procesach urbanizacyjnych. Na podstawie badań przeprowadzonych w odniesieniu do obszaru metropolitalnego Trójmiasta scharakteryzowano przyczyny i obraz suburbanizacji, okreslono jej pozytywne i negatywne skutki. Wskazano także propozycje niezbędnych dzialań dla regulowania przebiegu tego zjawiska zwracając uwagę na problemy kształtowania ładu przestrzennego i jakości środowiska miejskiego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pankau F., Markesic I., Pietruszewski J.: Suburbanizacja a kształtowanie ładu przestrzennego i jakości środowiska miejskiego na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 169 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi