Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta post-socjalistycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta post-socjalistycznego

Abstrakt

Artykuł dotyczy miejsca procesów suburbanizacyjnych w przekształceniach miasta post-socjalistycznego. Omówiono w nim m.in. różne aspekty i rodzaje procesów suburbanizacyjnych, w tym na tle specyficznych uwarunkowań rozwojowych miasta polskiego. W artykule zawarto także refleksje na temat zagrożeń dla przestrzeni polskich miast wiążących się z procesem suburbanizacji.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta post-socjalistycznego// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 380 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi