Superconducting properties of NbN-SiO2 sol-gel derived thin films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Superconducting properties of NbN-SiO2 sol-gel derived thin films

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki badań właściwości nadprzewodzących cienkich warstw xNbN-(100-x)SiO2, gdzie x = 80 mol%, o różnych grubościach (od 450 do 1950 nm. Badania przeprowadzono w oparciu o pomiary przewodnictwa elektrycznego w polu i bez pola magnetycznego. Właściwości nadprzewodzące warstw zależą od ich grubości. Przejście nadprzewodzące warstw jest szerokie, co związane jest z aktywowanym termicznie pełzaniem strumienia pola magnetycznego. Temperatury krytyczne są nieco niższe od literaturowych, co może być spowodowane odchyleniem od stechiometrii NbN

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA PHYSICA POLONICA A nr 118, strony 333 - 335,
ISSN: 0587-4246
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kościelska B., Yuzephovich O., Bengus S., Witkowska A.: Superconducting properties of NbN-SiO2 sol-gel derived thin films// ACTA PHYSICA POLONICA A. -Vol. 118, nr. No.2 (2010), s.333-335
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi