Superconductivity of 80NbN-20SiO2 granular films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Superconductivity of 80NbN-20SiO2 granular films

Abstrakt

Praca przedstawia badania właściwości nadprzewodzących warstw 80%NbN-20%SiO2 (procent molowy) o różnej grubości otrzymanych metodą zol-żel. Przejście nadprzewodzące badanych warstw mierzone w polu magnetycznym jest szerokie, co wyjaśnione zostało termicznie aktywowanym płynięciem pola magnetycznego wnikającego do próbki. W wysokich polach zaobserwowano w badanych warstwach indukowane polem magnetycznym przejście nadprzewodnik - izolator.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
LOW TEMPERATURE PHYSICS nr 36, strony 1058 - 1063,
ISSN: 1063-777X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Yuzephovich O., Bengus S., Kościelska B., Witkowska A.: Superconductivity of 80NbN-20SiO2 granular films// LOW TEMPERATURE PHYSICS. -Vol. 36, nr. Iss. 12 (2010), s.1058-1063
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi