Superkondensatory elektrochemiczne jako urządzenia do magazynowania energii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Superkondensatory elektrochemiczne jako urządzenia do magazynowania energii

Abstrakt

W artykule przedstawiono zasady działania superkondensatorów ich charakterystykę pracy oraz przykłady zastosowania w praktyce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica nr R. 2, strony 0 - 79,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Nowak A., Wilamowska M.: Superkondensatory elektrochemiczne jako urządzenia do magazynowania energii// Acta Energetica. -Vol. R. 2., nr. nr 3 (2010), s.0-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi