Supporting First Year Students Through Blended-Learning - Planning Effective Courses and Learner Support - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Supporting First Year Students Through Blended-Learning - Planning Effective Courses and Learner Support

Abstrakt

Higher education has been actively encouraged to find more effective and flaxible delivery models to provide all students with access to good quality learning experiences. This paper describes students opinion about using e-learning techniques and their participation in courses provided in different ways as additional help and expectations of first year students.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society. strony 163 - 175
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dąbrowicz-Tlałka A., Guze H.: Supporting First Year Students Through Blended-Learning - Planning Effective Courses and Learner Support// Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society./ ed. ed. E. Smyrnova-Trybulska. Cieszyn-Katowice: STUDIO NOA, 2010, s.163-175
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi