Surface characteristics of glass fibres covered with an aluminum layer after a chemical modification process using secondary ion mass spectrometry (SIMS) and atomic force microscopy (AFM) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surface characteristics of glass fibres covered with an aluminum layer after a chemical modification process using secondary ion mass spectrometry (SIMS) and atomic force microscopy (AFM)

Abstrakt

Przedstawiono wyniki z badań powierzchni modyfikowanych włókien szklanych (przed i po procesie chemicznej modyfikacji ich powierzchni), które są kandydatem na przyszły oryginalny bezmatrycowy materiał odniesienia lotnych analitów etenu (C2H4) metodami spektrometrii mas jonów wtórnych oraz mikroskopii sił atomowych. Badania miały na celu obserwację zmian oraz procesów, jakie zaszły na powierzchni włókien szklanych pokrytych warstwą glinu stanowiących nośnik etenu.Opisano procedurę chemicznej modyfikacji powierzchni odcinków włókien szklanych o długości 3 cm pokrytych warstwą glinu (660/680 µm, średnica zewnętrzna kwarcu/średnica zewnętrzna Al) związkiem powierzchniowym stanowiącym źródło etenu. Eten (jako składnik mierzony) w gazowej mieszaninie wzorcowej otrzymuje się w trakcie procesu kontrolowanej pirolizy związku powierzchniowego w strumieniu gazu rozcieńczonego (taki typ mieszaniny nosi nazwę bezmatrycowego materiału odniesienia).

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY nr 286, strony 11 - 16,
ISSN: 1387-3806
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kupiec K., Konarski P., Konieczka P., Namieśnik J.: Surface characteristics of glass fibres covered with an aluminum layer after a chemical modification process using secondary ion mass spectrometry (SIMS) and atomic force microscopy (AFM)// INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY. -Vol. 286, nr. iss. 1 (2009), s.11-16
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.ijms.2009.06.009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi