Surface chemistry aspects of fluorosurfactants as components in AFFF preparation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surface chemistry aspects of fluorosurfactants as components in AFFF preparation

Abstrakt

Zbadano właściwości powierzchniowe fluorowanych surfaktantów anionowych a także roztworów środków pianotwórczych na bazie fluorowanych surfaktantów stosowanych w gaszeniu pożarów substancji ropopochodnych ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do obniżania napięć międzyfazowych. Wyselekcjonowana para surfaktantów wykazała się wysoką zdolnością obniżania napięć międzyfazowych na granicy faz olej-woda, porównywalną z roztworami środków pianotwórczych, w konsekwencji czego roztwór taki wykazywał zdolność do rozpływania się po powierzchni fazy olejowej. Pomiary napięć międzyfazowych przeprowadzono metodą wiszącej kropli z użyciem goniometru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of 3rd International Conference OIL POLLUTION Prevention, Characterization, Clean Technology. Gdańsk, 8-11 September, 2002 strony 85 - 92
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szewczulak Ł., Hupka J., Nalaskowski J., Leliński D., Miller D.: Surface chemistry aspects of fluorosurfactants as components in AFFF preparation// Proceedings of 3rd International Conference OIL POLLUTION Prevention, Characterization, Clean Technology. Gdańsk, 8-11 September, 2002/ ed. J. Hupka Gdańsk: Chem. Fac. Gdan. Univ. Technol., 2003, s.85-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi