Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications

Abstrakt

Przeprowadzono badania materiału porowatego, przeznaczonego na implanty ortopedyczne, wytworzonego metodą metalurgii proszków ze stopu Ti13Nb13Zr. Proszki z badanego stopu uzyskano metodą rozpylania plazmowego. Otrzymano próbki o otwartej porowatej strukturze, stopniu porowatości do 68% i średniej wielkości porów w przedziale 30-150 mikrometrów. Obróbka próbek porowatych - utlenianie termiczne, chemiczne i/lub elektrochemiczne spowodowała otrzymanie krystalicznych lub nanorurkowych warstw tlenkowych. Warstwy nanorurkowe zostały pokryte hydroksyapatytem metodą biomimetyczną lub chemiczną (przemiennego zanurzenia). Uzyskano materiał o podwyższonej stabilności chemicznej, odporności korozyjnej, biozgodności i aktywności biologicznej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa nr 185, strony 6 - 12,
ISSN: 0208-6247
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Zieliński A., Seramak T., Ossowska A., Sobieszczyk S., Supernak-Marczewska M., Majkowska B.: Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications// Inżynieria Materiałowa. -Vol. 185., nr. nr 1 (2012), s.6-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi