Surface water quality assessment by the use of combination of multivariate statistical classification and expert information - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surface water quality assessment by the use of combination of multivariate statistical classification and expert information

Abstrakt

The present study deals with the assessment of surface water quality from an industrial-urban region located in northern Poland near to the city of Gdansk. Concentrations of thirteen chemicals includingtotal polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), halogenated volatile organic compounds (HVOCs) and major ions in the samples collected at five sampling points during six campaigns were used as variablesthroughout the study. The originality in the monitoring data treatment and interpretation was the combination of a traditional classification approach (self-organizing maps of Kohonen) with PAH diagnostic ratios expertise to achieve a reliable pollution source identification. Thus, sampling points affected by pollution from traffic (petroleum combustion products), from crude oil processing (petroleum release related compounds), and from phosphogypsum disposal site were properly discriminated. Additionally, it is shown that this original assessment approach can be useful in finding specific pollution source tracers.W pracy przedstawiono wyniki badań próbek wody powierzchniowej płynącej, zebranych na obszarze o wysokim stopniu uprzemysłowienia. W próbkach pobranych w 5 punktach pobierania podczas sześciu kampanii oznaczano zawartość 13 związków chemicznych (z grup WWA, lotnych związków chlorowcoorganicznych oraz anionów nieorganicznych). W celu interpretacji zgromadzonych danych oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczeń zastosowano zintegrowane podejście - samoorganizujące się mapy Kohonena wraz z diagnostycznymi stosunkami stężeń zanieczyszczeń z grupy WWA. W ten sposób wyodrębniono trzy grupy próbek: w których zanieczyszczenie pochodzi ze spalania produktów ropopochodnych (wpływ drogi szybkiego ruchu), rozlewu takich produktów (wpływ zakładu przerobu ropy naftowej) oraz ze spalania biomasy przy jednoczesnym wysokim stężeniu fosforanów (wpływ gospodarstw rolnych i hałdy fosfogipsów, zlokalizowanych w pobliżu miejsc pobierania próbek). Wytypowano również dwie substancje, które mogą służyć jako znaczniki środowiskowe aktywności zakładu przerobu ropy naftowej.

Cytowania

  • 1 5

    CrossRef

  • 2 0

    Web of Science

  • 2 3

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMOSPHERE nr 80, strony 740 - 746,
ISSN: 0045-6535
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tobiszewski M., Tsakovski S., Vasil S., Namieśnik J.: Surface water quality assessment by the use of combination of multivariate statistical classification and expert information// CHEMOSPHERE. -Vol. 80, nr. iss. 7 (2010), s.740-746
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.chemosphere.2010.05.024
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi