Survivability issues in multilayer networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Survivability issues in multilayer networks

Abstrakt

W artykule rozważa się zagadnienia zabezpieczenia i odtwarzania w wielowarstwowych architekturach sieciowych w celu osiągnięcia określonego poziomu przeżywalności po awarii węzła lub łącza. Problem optymalizacji polega na znalezieniu dla każdej optycznej ścieżki aktywnej, przenoszącej dany strumień IP, węzłowo-rozłącznej optycznej ścieżki zabezpieczającej w taki sposób, by awaria pojedyńczego węzła lub łącza spowodowana atakiem na sieć nie przerwała jednocześnie obu ścieżek. Zadanie optymalizacji jest NP-zupełne i zaproponowano algorytm heurystyczny. Jego dobra dokładność i wysoką efektywność zilustrowano symulacją sieci NSF.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Molisz W.: Survivability issues in multilayer networks // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi