Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks

Abstrakt

W artykule zaproponowano nowy algorytm zwany RA zapewniania ochrony transmisji anycast przed atakami na sieci o topologii nieregularnej. Założono wykorzystanie pojedynczej ścieżki podstawowej chroniącej połączenie przed awarią pojedynczego węzła sieci. Serwery: podstawowy i zabezpieczający każdej transmisji anycast rozlokowano w odrębnych węzłach sieci. Zaproponowano: specjalną metrykę kosztu łączy służącą do wyznaczania ścieżek podstawowych transmisji oraz lokalizację serwerów transmisji anycast w węzłach o niskim stopniu. Uzyskano w ten sposób istotną redukcję liczby uszkodzonych połączeń (nawet 7.47 razy) w porównaniu do rezultatów powszechnie stosowanego podejścia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
RNDM 2010: proceedings of the 2nd international workshop on reliable networks design and modeling, Moscow, October 19-20 strony 34 - 40
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rak J., Walkowiak K.: Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks// RNDM 2010: proceedings of the 2nd international workshop on reliable networks design and modeling, Moscow, October 19-20/ ed. (eds.) Jacek Rak, David Tipper, Krzysztof Walkowiak, IEEE Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.34-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi