Świadectwo Nałkowskiej na tle badań zbrodni hitlerowskich w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Świadectwo Nałkowskiej na tle badań zbrodni hitlerowskich w Gdańsku

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры. Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17–18 мая 2004 г., Гродна = Twórczość Zofii Nałkowskiej i słowiańskie kultury strony 107 - 115
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Świadectwo Nałkowskiej na tle badań zbrodni hitlerowskich w Gdańsku, [w:] Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры. Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17–18 мая 2004 г., Гродна = Twórczość Zofii Nałkowskiej i słowiańskie kultury, Установа адукацыі «Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; пад рэд. С.Ф. Мусіенка, Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, 2005, s. 107–115. ISBN 985-417-663-0.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi