Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

Abstrakt

W wielu raportach, przygotowywanych zarówno przez ośrodki polskie, jak i międzynarodowe, innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest dość słabo oceniana. W kontekście tworzenia i wdrażania innowacji istotna jest świadomość przedsiębiorców w zakresie konieczności tworzenia odpowiedniej kultury i klimatu organizacyjnego sprzyjającego realizacji procesu innowacyjnego. Należy też podkreślić istotną rolę, jaką w procesie innowacyjnym pełnią pracownicy firmy. Kultura organizacyjna, w ramach której pracownicy będą się czuli odpowiedzialni z sukces przedsiębiorstwa i będą motywowani do podejmowani kreatywnych działań, sprzyja rozwojowi firmy oraz może stać się istotnym czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej. W rozdziale zostanie przedstwiona analiza wyników badań przeprowadzanych, między innymi, w obszarze innowacyjności w trakcie realizacji projektu MAYDAY.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie strony 149 - 165,
ISSN: 1898-6447
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. -., nr. 890 (2012), s.149-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi