Symulacja komputerowa w projektowaniu procesów i systemów wytwórczych - wybrane zagadnienia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja komputerowa w projektowaniu procesów i systemów wytwórczych - wybrane zagadnienia.

Abstrakt

Przedstawiono analizę literaturową zagadnienia symulacji jako techniki używającego komputera do naśladowania działań rozmaitych rzeczywistych systemów lub procesów wytwórczych. W artykule poruszono takie zagadnienia jak: obszary zastosowania symulacji komputerowej w zakresie procesów i systemów wytwórczych, podstawowe pojęcia występujące w symulacji komputerowej procesów i systemów wytwórczych, model systemu wytwórczego, zasady symulacji systemów wytwarzania, proces symulacji, zasady prezentacji wyników symulacji, struktura czasu realizacji procesu symulacji, itp. Przeprowadzona analiza udowadnia tezę, że symulacja komputerowa procesów i systemów wytwarzania może mieć szerokie zastosowanie jako efektywne narzędzie w procesie analizy, optymalizacji oraz projektowaniu skomplikowanych rozwiązań techniczno- organizacyjnych systemów produkcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Inżynieria systemów zarządzania. strony 79 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Symulacja komputerowa w projektowaniu procesów i systemów wytwórczych - wybrane zagadnienia.// Inżynieria systemów zarządzania./ ed. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.79-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi