Symulacja numeryczna ścinania w aparatach bezpośredniego i prostego ścinania. XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja numeryczna ścinania w aparatach bezpośredniego i prostego ścinania. XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

Abstrakt

Omówiono wpływ różnych warunków brzegowych w dwóch różnych aparatach ścinania. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych na bazie mikropolarnego prawa hipoplastycznego dla aparatu bezpośredniego ścinania i prostego ścinania. Obliczenia wykonano dla piasku zagęszczonego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 177 - 185,
ISSN: 0434-0779
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tejchman-Konarzewski A.: Symulacja numeryczna ścinania w aparatach bezpośredniego i prostego ścinania. XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1573,z.97 (2003), s.177-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi