Symulacja obróbki na bazie pliku CLData za pomocą oprogramowania Matlab - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja obróbki na bazie pliku CLData za pomocą oprogramowania Matlab

Abstrakt

W artykule przedstawiono niekonwencjonalne podejście w modelowaniu obrabiarek. Obrabiarkę, którą zamodelowano, jest 5-osiowa frezarka ze stołem wychylno-obrotowym. Poza opracowanymi równaniami opisującymi ruchy poszczególnych osi, utworzono model graficzny w oprogramowaniu Matlab. Program umożliwia również wczytanie ścieżek obróbkowych wygenerowanych w systemie CAM. Przeprowadzono symulację przykładowych ścieżek i opisano inne możliwości, jakie umożliwia symulacja obróbki w Matlabie.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 142 - 142,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Barylski A., Piotrowski N.: Symulacja obróbki na bazie pliku CLData za pomocą oprogramowania Matlab// Mechanik. -., nr. 2 (2015), s.142-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi