Symulacja obwodem elektrycznym zmian w nerce po transplantacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja obwodem elektrycznym zmian w nerce po transplantacji

Abstrakt

Wstęp:Do analizy zachowania się krwiobiegu nerki zastosowano model w postaci obwodu elektrycznego. Zmiany stanu klinicznego nerki po transplantacji objawiać się mogą zmianą przebiegu prędkości krwi.Cel:Analiza zmian przebiegów prędkości krwi umożliwi zlokalizowanie przyczyn stanu klinicznego nerki.Materiały i metody:Na podstawie zarejestrowanych USG Dopplera przebiegów krwi w tętnicy i żyle nerkowej obliczane są parametry elektrycznego schematu zastępczego krwiobiegu nerki. Wraz ze zmianą kształtu rejestrowanej prędkości możliwe jest określenie przyczyn tych zmian w odpowiadających parametrach schematu zastępczego.Wyniki:Na podstawie otrzymanego ilościowego określenia zmiany oporu hydraulicznego oraz podatności naczyń krwionośnych wystawiona powinna być diagnoza przyczyn. Jednak najważniejsze jest to, że zmiany kształtu przebiegu iAr i iVr zależą procentowo bardziej niż dotychczasowe kryteria RI i PI.Wnioski:Opracowanie analizy sygnałów bezpośrednio rejestrowanych przez USG Dopplera znacznie ułatwiłoby interpretację i podniosłoby prawdopodobieństwo oceny stanu klinicznego nerki. Wymagałoby to jednak współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Muc A.: Symulacja obwodem elektrycznym zmian w nerce po transplantacji// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi