Symulacja pracy komunalnego ujęcia infiltracyjnego w warunkach dopuszczalnej eksploatacji = Municipal infiltration intake work simulation under the admissible exploatation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja pracy komunalnego ujęcia infiltracyjnego w warunkach dopuszczalnej eksploatacji = Municipal infiltration intake work simulation under the admissible exploatation

Abstrakt

W dolinie rzeki Brdy realizowane jest, jako jedno z pierwszych w Polsce, sztuczne ujęcie infiltracyjne. Dopuszczalna eksploatacja ujęcia wynosi 100 000 m3/24 godz. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń modelowych pracy ujecia infiltracyjnego przy wykorzystaniu programu Modflow. W wyniku obliczeń otrzymano rzędne swobodnej powierzchni wytworzonej warstwy wodonośnej oraz opracowano bilans wodny krążenia wód podziemnych w rejonie projektowanego ujęcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy hydrogeologii. T. 13, Część 3 strony 637 - 644
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Burzyński K., Szpakowski W.: Symulacja pracy komunalnego ujęcia infiltracyjnego w warunkach dopuszczalnej eksploatacji = Municipal infiltration intake work simulation under the admissible exploatation// Współczesne problemy hydrogeologii. T. 13, Część 3/ ed. red. A. Szczepański, E. Kmiecik, A.Żurek. Kraków: Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ. AGH Kraków, 2007, s.637-644
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi