Symulacje modelowe migracji zanieczyszczeń w okolicy składowiska odpadów w Gdańsku-Szdółkach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacje modelowe migracji zanieczyszczeń w okolicy składowiska odpadów w Gdańsku-Szdółkach

Abstrakt

Przeprowadzone badania na wielowarstwowym modelu hydrodynamicznym i symulacje transportu masy w strumieniu zanieczyszczeń umożliwiły określenie kierunku i szybkości migracji odcieków ze składowiska w Szadółkach. Na podstawie rozkładu stężeń zanieczyszczeń oraz bilandu masy jonó chlorkowych stwierdzono, że zanieczyszczenie migruje do pierwszej i drugiej czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Nie stwierdzono zanieczyszczenia trzeciego poziomu wodonośnego, który stanowi główny użytkowy poziom wodonośny.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 67 - 73,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Izabela R.: Symulacje modelowe migracji zanieczyszczeń w okolicy składowiska odpadów w Gdańsku-Szdółkach// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 2 (2016), s.67-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi