Symulacje numeryczne jako wsparcie badania właściwości barier ochronnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacje numeryczne jako wsparcie badania właściwości barier ochronnych

Abstrakt

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania symulacji numerycznych do badań efektywności urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie sposobów ich konfgurowania. Obecnie w celu dopuszczenia do stosowania bariery ochronne muszą przejść specjalistyczne testy zderzeniowe. Ze względu na wysoki koszt tych badań coraz częściej producenci barier oraz inne podmioty odpowiadające za urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) wspomagają się symulacjami komputerowymi. W artykule przedstawiono metodykę budowy modelu obliczeniowego do symulacji testu zderzeniowego wraz z kilkoma przykładami jego zastosowania. Wskazano również na istniejące prawne uwarunkowania wykorzystania symulacji numerycznych w procesie certyfkacji barier.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 52 razy

Licencja

Copyright (Elamed Media Group 2018)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 24 - 30,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W.: Symulacje numeryczne jako wsparcie badania właściwości barier ochronnych// Magazyn Autostrady. -., iss. 6 (2018), s.24-30
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi