Symulacje numeryczne testów zderzeniowych barier ochronnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacje numeryczne testów zderzeniowych barier ochronnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodykę budowy modelu obliczeniowego ukierunkowanego na badania zderzeniowe w środowisku Metody Elementów Skończonych. Opisano etapy tworzenia takiego modelu, jego modyfkacji oraz sprawdzania poprawności przeprowadzonej symulacji, a także przedstawiono kilka autorskich przykładów zastosowania proponowanych obliczeń do badania barier ochronnych

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 489 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Elamed Media Group)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mosty strony 24 - 28,
ISSN: 1896-7663
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W.: Symulacje numeryczne testów zderzeniowych barier ochronnych// Mosty. -., nr. 6 (2018), s.24-28
Bibliografia: test
  1. projektu RO- BUST, http://www.vegvesen. no/s/robust/ (data dostępu: 1.10.2016 r.).
  2. RSVVP, http://roadsafellc.com/ NCHRP22-24/RSVVP/ (data do- stępu: 10.05.2018 r.). otwiera się w nowej karcie
  3. Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J.: Biometria. Kraków 1993. otwiera się w nowej karcie
  4. Teng T., Liang C., Tran T.: Effect of various W-beam guardrail post spacing and rail heights on safety performance. "Ad- vances in Mechanical En- gineering", vol. 7, 11/2015, s. 1-16. otwiera się w nowej karcie
  5. Vasenjak M., Borovinšek M., Ren Z.: Computational simu- lations of road safety barriers using LS-DYNA, 6. LS-DYNA Anwenderforum, Frankenthal, DYNAmore GmbH, 2007, s. 1-8.
  6. Wilde K., Burzyński S., Brus- ki D., Chróścielewski J., Wit- kowski W: TB 11 test for short w-beam road barrier. 11. LS-DY- NA European LS-DYNA Confer- ence 2017, Salzburg, Austria, DYNAmore GmbH, 2007, s. 1-10.
  7. Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Budzyński M., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Curb-to-Barrier Face Dis- tance Variation in a TB51 Bridge Barrier Crash Test Simulation. "Archives of Civil Engineering", 63/2017, s. 187-199. otwiera się w nowej karcie
  8. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowe- go, Warszawa 2017. otwiera się w nowej karcie
  9. Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowe- go, Warszawa 2018. otwiera się w nowej karcie
  10. Wytyczne stosowania drogo- wych barier ochronnych na dro- gach krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au- tostrad, Warszawa 2010. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi