Synchronizacja i detekcja danych w asynchronicznej transmisji szeregowej między mikrokontrolerami. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synchronizacja i detekcja danych w asynchronicznej transmisji szeregowej między mikrokontrolerami.

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane metody synchronizacji i detekcji danych stosowane w transmisji szeregowej, realizowanej między mikrokontrolerami w linii przewodowej bądź radiolinii. Omówiono algorytmy synchronizacji polegającej na: rozpoznaniu bitów startu (logiczne ''0'') i stopu (logiczna ''1'') dodanych na początku i końcu każdego słowa, próbkowaniu nadmiarowym ciągu danych i przyporządkowaniu wartości bitów przez podjęcie decyzji większościowej na wartościach próbek reprezentujących dany bit, znajdowaniu wartości minimalnych i maksymalnych funkcji autokorelacji na podstawie jej dyskretnych wartości obliczanych po pobraniu każdej kolejnej próbki. Ta ostatnia metoda jest przeznaczona do analizy ciągu danych o zerowej wartości średniej zakodowanych sposobem Manchester i jako rozwiązanie nowatorskie, została omówiona szczegółowo.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki strony 30 - 33,
ISSN: 0138-0826
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rabczuk D., Spiralski L.: Synchronizacja i detekcja danych w asynchronicznej transmisji szeregowej między mikrokontrolerami.// Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki. -., nr. 12 (2003), s.30-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi