Synchronizacja komutacji tranzystorów z położeniem kątowym wirnika silnika w napędzie IPMSM z blokowym sterowaniem falownikiem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synchronizacja komutacji tranzystorów z położeniem kątowym wirnika silnika w napędzie IPMSM z blokowym sterowaniem falownikiem

Abstrakt

Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 64 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr 93, strony 69 - 73,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Cisek M., Jarzębowicz L.: Synchronizacja komutacji tranzystorów z położeniem kątowym wirnika silnika w napędzie IPMSM z blokowym sterowaniem falownikiem// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. 93., nr. 9 (2017), s.69-73
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2017.09.13
Bibliografia: test
 1. B. Sarlioglu, C. T. Morris, D. Han, and S. Li, "Benchmarking of electric and hybrid vehicle electric machines, power electronics, and batteries," in 2015 Intl Aegean Conference on Electrical Machines Power Electronics (ACEMP), 2015 Intl Conference on Optimization of Electrical Electronic Equipment (OPTIM) otwiera się w nowej karcie
 2. Intl Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems (ELECTROMOTION), 2015, pp. 519-526. otwiera się w nowej karcie
 3. A. Steimel, Electric Traction: Motive Power and Energy Supply. Deutscher Industrieverlag, 2014. otwiera się w nowej karcie
 4. M. Cisek, L. Jarzębowicz, "Porównanie algorytmów sterowania silnikiem IPMSM przy ograniczonym napięciu zasilania pod kątem zastosowania w samochodach elektrycznych", Przegląd Elektrotechniczny, Tom. 92, nr 12, s. 260-264, 2016. otwiera się w nowej karcie
 5. K. H. Nam, AC Motor Control and Electrical Vehicle Applications, 1 edition. CRC Press, 2010.
 6. K. Zawirski, Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005.
 7. S. Racewicz, D. M. Riu, N. M. Retiere, and P. J. Chrzan, "Half- Order Modeling of Saturated Synchronous Machine," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 10, pp. 5241-5248, Oct. 2014. otwiera się w nowej karcie
 8. Y. Zhang, K. Yang, H. Xie, C. Zhu, X. Wei, and Z. Pan, "Optimal efficiency control of modular PMSM on EVs based on iso efficiency contours," presented at the 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2014, pp. 2131-2135. otwiera się w nowej karcie
 9. M. Bartlomiejczyk and M. Polom, "Multiaspect measurement analysis of breaking energy recovery," Energy Convers. Manag., vol. 127, pp. 35-42, Nov. 2016. otwiera się w nowej karcie
 10. M. Dybkowski, T. Orłowska-Kowalska, and K. Sterna, "Analiza pracy modulatora wektorowego z trajektoriami ograniczającymi," Pr. Nauk. Inst. Masz. Napędów Pomiarów Elektr. Politech. Wroc., Tom 64, nr 30, s. 176-190, 2010. otwiera się w nowej karcie
 11. I. Ralev, T. Lange, and R. W. De Doncker, "Wide speed range six-step mode operation of IPMSM drives with adjustable dc- link voltage," in Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2014 17th International Conference on, 2014, pp. 2987-2993. otwiera się w nowej karcie
 12. L. Jarzebowicz, A. Opalinski, and M. Cisek, "Improving Control Dynamics of PMSM Drive by Estimating Zero-Delay Current Value," Elektron. Ir Elektrotechnika, vol. 21, no. 2, Apr. 2015. otwiera się w nowej karcie
 13. L. Sepulchre, M. Fadel, and M. Pietrzak-David, "Improvement of the digital control of a high speed PMSM for vehicle application," in 2016 Eleventh International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 2016, pp. 1-9. otwiera się w nowej karcie
 14. D. Adamczyk, A. Wilk, and M. Michna, "Model of the double- rotor induction motor in terms of electromagnetic differential," Arch. Electr. Eng., vol. 65, no. 4, pp. 761-772, 2016. otwiera się w nowej karcie
 15. V. Oleschuk and F. Barrero, "Standard and Non-Standard Approaches for Voltage Synchronization of Drive Inverters with Space-Vector PWM: a Survey." otwiera się w nowej karcie
 16. S. K. Sahoo and T. Bhattacharya, "Rotor Flux-Oriented Control of Induction Motor With Synchronized Sinusoidal PWM for Traction Application," IEEE Trans. Power Electron., vol. 31, no. 6, pp. 4429-4439, Jun. 2016. otwiera się w nowej karcie
 17. S. K. Sahoo, T. Bhattacharya, and M. Aravind, "A synchronized sinusoidal PWM based rotor flux oriented controlled induction motor drive for traction application," in Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2013 Twenty- Eighth Annual IEEE, 2013, pp. 797-804. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi