Syntetyczne opioidy – najsilniejsze narkotyki. Część II. Metody wykrywania i oznaczania w różnych materiałach biologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Syntetyczne opioidy – najsilniejsze narkotyki. Część II. Metody wykrywania i oznaczania w różnych materiałach biologicznych

Abstrakt

Do naturalnych opioidów zalicza się opiaty, które występują w maku i jego przetworach, tj. morfina i kodeina, z których, po odpowiedniej modyfikacji chemicznej, otrzymuje się półsyntetyczne opiaty (np. heroinę i oksykodon). Do syntetycznych opioidów zaliczają się głównie silne leki przeciwbólowe, w tym: fentanyl, tramadol, metadom i buprenorfina. Używanie tych związków bez odpowiedniej opieki medycznej może prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia. Efektem ubocznym stosowania opioidów jest uczucie euforii, odurzenia, apatii, senności, czy błogostanu. Stany te są na tyle pożądane, że prowadzą do celowego zażywania związków z grupy syntetycznych opioidów w celu wprowadzania się w stan odurzenia. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost rozpowszechnienia nielegalnych substancji zawierających związki z tej grupy oraz odnotowuje się coraz więcej przypadków zatrucia tymi związkami. W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy o rozpowszechnieniu związków z grupy syntetycznych opioidów, problem związany z uzależnieniem od tego typu związków oraz metody ich wykrywania i oznaczania w próbkach różnych materiałów biologicznych na potrzeby analiz sądowo-toksykologicznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka nr 4, strony 16 - 21,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Banaszkiewicz L., Woźniak M., Namieśnik J.: Syntetyczne opioidy – najsilniejsze narkotyki. Część II. Metody wykrywania i oznaczania w różnych materiałach biologicznych// Analityka: Nauka i Praktyka -Vol. 4, (2019), s.16-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi