Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe kompleksów cynku i kadmu z ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe kompleksów cynku i kadmu z ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym

Abstrakt

W pracy doktorskiej przedstawiono nowy związek krzemo-siarkowy tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowy (TDST) zastosowany do syntezy modelowych kompleksów cynku i kadmu, które modelują bezpośrednio środowisko jonu metalu w β anhydrazie węglanowej oraz dehydrogenazie alkoholowej. Zastosowanie związku krzemo-siarkowego tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowy (TDST) jako liganda do syntezy modelowych kompleksów cynku i kadmu pozwoliło otrzymać jednordzeniowe kompleksy Zn(II) [Zn{SSi(OAr)3}(acac)(EtOH)], [Zn{SSi(OAr)3}(acac)(H2O)], [Zn{SSi(OAr)3}(acac)(C4H6N2)], [Zn{SSi(OAr)3}2(CH3OH)2], [Zn{SSi(OAr)3}2(H2O)2] oraz Cd(II) [Cd{SSi(OAr)3}2(CH3OH)] CH3OH i [Cd(CH3OH)(C4H6N2)({SSi(OAr)3)}2]. Ponadto otrzymano jeden czterordzeniowy kompleks cynku [Zn4(CH3OH)4{SSi(OAr)3}4(CH3COO)4]. Otrzymane związki poddano badaniom dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopowym. Każdy z kompleksów posiada cząsteczki metanolu lub wody, które są słabo związane z jonami metalu.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 20 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi