Synteza i badania biologiczne nowych analogów kwasu mykofenolowego z pochodnymi adenozyny jako potencjalnych leków immunosupresyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i badania biologiczne nowych analogów kwasu mykofenolowego z pochodnymi adenozyny jako potencjalnych leków immunosupresyjnych

Abstrakt

Przedstawiona praca doktorska pt. „Synteza i badania biologiczne nowych analogów kwasu mykofenolowego z pochodnymi adenozyny jako potencjalnych leków immunosupresyjnych” poświęcona jest związkom immunosupresyjnym opartym o cząsteczkę kwasu mykofenolowego oraz pochodnych adenozyny. Z medycznego punktu widzenia, gdy długotrwała choroba lub nagły przypadek powoduje nieodwracalny uraz tkanek, komórek lub niewydolność organu i żadna terapia nie przynosi skutku, jedyną drogą leczenia pozostaje przeszczep. Jednak po udanej operacji transplantacyjnej, pacjent jest zmuszony przyjmować terapię lekową, która z jednej strony jest konieczna dla podtrzymywania przeszczepu, a z drugiej uporczywa ze względu na efekty uboczne. Dlatego też naukowcy na całym świecie poszukują związków mniej toksycznych i bardziej selektywnych. Właśnie w tą tematykę badawczą wpisuje się moja praca doktorska. Celem syntetycznym pracy było otrzymanie pochodnych adenozyny opartych o struktury łańcuchowe diamin alifatycznych oraz aminokwasów, do których wykorzystałem substancję nukleofilową oraz reakcję estryfikacji Yamaguchi. Tak przygotowane związki łączyłem wiązaniem amidowym z cząsteczką MPA posługując się różnymi odczynnikami kondensującymi oraz metodą mieszanych bezwodników. Część badawcza, biologiczna obejmowała ocenę aktywności biologicznej związków in vitro wykorzystując limfoidalną linię komórkową Jurkat oraz mononuklearne komórki krwi obwodowej (PBMC). Posługując się testem żywotności MTT określiłem cytotoksyczność, a test inkorporacji TdR-3H pozwolił z kolei ustalić aktywność antyproliferacyjną otrzymanych związków. W pracy zawarto zoptymalizowane procedury syntetyczne, charakterystyki związków, wyniki przeprowadzonych badań biologicznych, ich analizę oraz wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 48 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi